Skip to main content
x

Tuyển sinh đại học - Chương trình tiêu chuẩn - Ngành Quy hoạch 2020

THÔNG TIN CHUNG
    Ngành đào tạo (Major in)      : Quy hoạch vùng và đô thị (QHV&ĐT)
    Văn bằng (Degree)               : Kỹ sư
    Hình thức (Mode of study)    : Chính quy
    Mã trường                             : DTT
    Mã ngành                              : 7580105
    Thời gian đào tạo                  : 4 năm (8 học kỳ)
    Đặc trưng ngành                   : Tích hợp - Hiệu quả
    Slogan                                   : Quy hoạch cho cuộc sống - Quy hoạch bằng đam mê

ĐIỂM NỔI BẬT
Ngành QHV&ĐT đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới xếp hạng các trường đại học nằm trong Top 100 trên thế giới. Với nội dung chương trình hiện đại, linh hoạt và chú trọng rèn luyện khả năng quy hoạch tích hợp, quản lý đô thị, thiết kế đô thị đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, các công ty và nhà nước trong dài hạn. 
Điểm khác biệt là hệ thống đồ án áp dụng giữa lý thuyết quy hoạch tích hợp và các kỹ năng thiết kế, được tổ chức theo mức độ tăng dần về độ khó, các chủ đề thay đổi theo các năm, phù hợp với xu hướng thế giới và điều kiện địa phương.
Thế mạnh của ngành QHV&ĐT là hợp tác quốc tế sâu - rộng thông qua trao đổi sinh viên, các đồ án, các seminar, workshop với các sinh viên, giáo sư, chuyên gia nước ngoài để có cái nhìn quốc tế đa chiều, cập nhật các xu hướng mới, xác định ra những điểm mạnh/ yếu từ đó có những hướng phát triển riêng. 
Đặc biệt, ngành QHV&ĐT khuyến khích sinh viên tham gia các nghiên cứu khoa học tạo tiền đề cho sự say mê khoa học để làm nghiên cứu hoặc học lên cao hơn sau khi tốt nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế quy hoạch, kiến trúc và xây dựng (trong và ngoài nước); các cơ quan quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng; các Sở, Viện và các cơ sở nghiên cứu về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng; các tổ chức phi chính phủ. 

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020 ( ĐIỀU CHỈNH)

qh1

qh2

tsqh

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra xem tại trang web:

https://civil.tdtu.edu.vn/danh-muc-nganh/2018/quy-hoach-vung-va-do-thi-chuong-trinh-tieu-chuan