Skip to main content
x

Tuyển sinh - Tiến sỹ - ngành Kỹ thuật xây dựng 2020-2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

Nhằm mục đích đào tạo chuyên gia, nhà nghiên cứu ở trình độ cao, Trường Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng chương trình đào tạo bậc tiến sĩ Ngành Kỹ thuật Xây dựng. Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu chọn lọc những nội dung cốt lõi phù hợp của các chương đào tạo tương ứng từ các nước tiên tiến trên thế giới như Singapore, Pháp, Úc, Đài Loan...Trường Đại học Tôn Đức Thắng xin trân trọng giới thiệu về chương trình đào tạo như sau:

1.    Mục tiêu đào tạo:  

Giúp học viên củng cố và phát triển tư duy, kiến thức về: Biện pháp tổ chức quản lý xây dựng công trình; kết cấu công trình; cơ học vật rắn; cơ học đất, nền móng công trình; thi công công trình xây dựng; thiết kế các kết cấu đặc biệt; quản lý các dự án lớn, phức tạp; áp dụng công nghệ mới trong xây dựng; công nghệ vật liệu mới trong xây dựng; tối ưu hóa kết cấu; phân tích nguyên nhân phá hoại, hư hỏng công trình; sửa chữa và gia cố công trình.

2.    Điều kiện dự tuyển: 

Nhóm 1: Các ứng viên có bằng tốt nghiệp thạc sĩ các ngành: (1) Kỹ thuật xây dựng, (2) Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ, (3) Kỹ thuật xây dựng công trình biển, (4) Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, (5) Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên nêu trên nhưng có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng của Trường đại học Tôn Đức Thắng dưới 10% tổng số tiết hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.

Nhóm 2: Các ứng viên có bằng thạc sĩ các ngành gần: (1) Quy hoạch đô thị, (2) Kinh tế xây dựng, (3) Quản lý xây dựng, (4) Địa kỹ thuật xây dựng, (6) Kỹ thuật cấp thoát nước, (7) Kỹ thuật tài nguyên nước, (8) Vật liệu xây dựng, hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên nêu trên nhưng có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng của Trường đại học Tôn Đức Thắng từ 10 - 40% tổng số tiết hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành
Các đối tượng thuộc Nhóm 2 phải học bổ sung kiến thức môn học sau đây:

STT

Mã số

học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

Loại

học phần

1

CE6058141

Cơ học kết cấu nâng cao

02

Bắt buộc

2

CE6058151

Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

03

Bắt buộc

3

CE6058161

Cơ học vật rắn biến dạng

03

Tự chọn

4

CE6058172

Tính toán kết cấu tối ưu đàn-  dẻo

03

Tự chọn

5

CE6058181

Cơ học rạn nứt

03

Tự chọn

Nhóm 3: Các ứng viên có bằng Kỹ sư loại khá, giỏi chuyên ngành đúng, phù hợp với Kỹ thuật xây dựng (Ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cấp thoát nước) được đăng ký dự tuyển nhưng phải học bổ sung kiến thức với các môn học bô sung kiến thức sau: 

Mã số học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Số

tín chỉ

Loại

học phần

Học phần bắt buộc

16

 

CE701010

Cơ học kết cấu nâng cao

Advanced Structural Mechanics

2

Bắt buộc

CE701020

Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)

Finite Element Method (FEM)

3

Bắt buộc

CE701030

Tính toán kết cấu tấm vỏ

Shell & Plate Structures

3

Bắt buộc

CE701040

Kết cấu bêtông cốt thép nâng cao

Advanced reinforced concrete structures

3

Bắt buộc

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methodology

2

Bắt buộc

SH700000

Triết học Mac – Lênin

Philosophy

3

Bắt buộc

Học phần tự chọn

17

 

CE701120

Phương pháp tiến độ

Scheduling methods

3

Tự chọn

CE701150

Vật liệu xây dựng nâng cao

Advanced construction materials

3

 

CE701130

Quản lý dự án xây dựng

Construction Project Management

2

Tự chọn

CE701140

Bêtông cốt thép ứng suất trước

Pre-stressed concrete

2

Tự chọn

CE701160

Nền móng nâng cao

Advanced Foundation Engineering

2

Tự chọn

CE701170

Kết cấu thép nâng cao

Advanced steel structures

2

Tự chọn

CE701180

Tin học trong xây dựng

IT in Engineering Construction

2

Tự chọn

CE701190

Quản lý chất thải rắn

Solid & Hazardous Waste Management

2

Tự chọn

CE701200

Gia cố nền, ổn định mái dốc

Soil improvement and slope stability

2

Tự chọn

CE701210

Đào đất/Tường chắn

Excavation & Retaining Walls

2

Tự chọn

CE701220

Lập và thẩm định dự án xây dựng

Project Appraisal and Analysis

3

Tự chọn

CE701230

Phân tích và quản lý dự án chiến lược

Strategic Project Management

3

Tự chọn

CE701240

Quản lý rủi ro xây dựng và phân tích kinh doanh

Construction risk management and business analysis

3

Tự chọn

EL701050

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Identify and evaluate risks

2

Tự chọn

Tổng cộng

 

33

 

3.    Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển với nội dung xem xét gồm: 
- Lý lịch khoa học: 
    Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học loại khá: 01 bài báo công bố trên tạp chí ISI/Scopus (tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài);
    Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩ/tiến sĩ hoặc đại học loại giỏi: 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Đề cương nghiên cứu,
- Năng lực tiếng anh:
Đối với công dân Việt Nam, có một trong những văn bằng, chứng chỉ hoặc minh chứng về năng lực ngoại ngữ dưới đây:
    Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập phải là tiếng Anh;
    Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Ngôn ngữ Anh; 
    Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ IELTS 5.0 hoặc TOEFL iBT 45, hoặc PET/FCE 160 trở lên (trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển);
    Có 02 công bố khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục các tạp chí ISI/Scopus trong thời hạn 03 năm tính từ ngày xuất bản đến ngày đăng ký dự tuyển (trong vai trò là tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài).

4.    Đăng ký hồ sơ dự tuyển, lệ phí

4.1. Đăng ký dự tuyển trên website http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn
4.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:
•    01 Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ;
•    02 Lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
•    01 Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan (nếu có);
•    01 bản photo văn bằng
•    01 bản photo bảng điểm đại học và thạc sĩ;
•    01 bản photo văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
•    01 bản cam kết
•    03 bộ bản photo bài báo gồm: bìa, mục lục và nội dung bài báo công bố quốc tế trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
•    02 thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc);
•    06 bản photo bài luận dự định nghiên cứu;
•    01 giấy xác nhận thâm niên công tác (nếu có yêu cầu chuyên ngành đăng ký dự tuyển);
•    01 Phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
•    04 ảnh 3×4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng).

4.3. Nộp hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 28/11/2020

4.4. Phí đăng ký xét tuyển: 750.000 đồng

4.5. Phí bảo vệ đề cương: 750.000 đồng (sau khi có kết quả xét hồ sơ dự tuyển).

5.    Thời gian xét hồ sơ, bảo vệ đề cương nghiên cứu và công bố kết quả trúng tuyển:

•    Xét hồ sơ dự tuyển (dự kiến): 04/12/2020
•    Bảo vệ đề cương nghiên cứu (dự kiến): 19, 20/12/2020
•    Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): 07/01/2021

6.    Kế hoạch đào tạo:

Tổng thời gian đào tạo từ 3 đến 4 năm (từ 6 đến 8 học kỳ) tùy theo tiến độ học tập của từng học viên. Nội dung học tập và nghiên cứu gồm:

Mã số    học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

Phân bổ HK

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

8

 

 

 

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

6

 

 

 

CE6258021

Phân tích và thiết kế kết cấu nhà siêu cao tầng

Analyze and design high-rise building

3

3

0

1

CE701070

Động lực học kết cấu

Dynamics of  Structures

3

3

0

1

Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 2 tín chỉ)

2

 

 

 

CE701080

Giải pháp nền móng hợp lý

Reasonable solutions of foundation

2

2

0

1

CE701090

Kết cấu tối ưu đàn hồi và dẻo

Structural Optimization and plasticity

2

2

0

1

CE701100

Cơ học rạn nứt

Fracture Mechanics

2

2

0

1

CE701110

Tính toán tối ưu kết cấu

Structural Optimization

2

2

0

1

CE701140

Bêtông cốt thép ứng suất trước

Pre-stressed concrete

2

2

0

1

CE701150

Vật liệu xây dựng nâng cao

Advanced construction materials

2

2

0

1

 

Tiểu luận môn học

Research proposal

2

2

 2

2

 

Tiểu luận tổng quan

Research review

2

2

2

2

 

Chuyên đề tiến sĩ 01

Research report 01

2

2

2

3

 

Chuyên đề tiến sĩ 02

Research report 01

2

2

2

3

 

Chuyên đề tiến sĩ 03

Research report 01

2

2

2

4

 

Luận án tiến sĩ

Doctoral thesis

60

60

60

4-8

Tổng cộng

 

78

 

 

 

Thông tin chi tiết xem website: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-tien-si