Skip to main content
x

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Sau đại học

Sau đại học

Tuyển sinh Cao học, Nghiên cứu sinh trong nước và Nghiên cứu sinh quốc tế

Đại học

Đại học

Chương trình chuẩn, Chương trình chất lượng cao và Chương trình liên kết quốc tế

Khóa ngắn hạn

Khóa ngắn hạn

Tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn

Ngành đào tạo

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Đào tạo người kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách, có sức khỏe, khả năng làm việc tập thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các lọai công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, theo kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, có khả năng tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công trên các công trường xây dựng nhà, xưởng và các công trình công cộng.

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư của ngành này có môi trường làm việc rất rộng, đó là các công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng (nhà nước cũng như tư nhân), các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ,...

Loadding
Loadding
Loadding

Học tại Khoa Kỹ thuật công trình

Bộ môn Cầu đường
Bộ môn Kiến trúc
Bộ môn Quy hoạch