Skip to main content
x

Trang chủ

TIN TỨC

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành kỹ thuật xây dựng
13h45-15h30, Thứ 4, ngày 14 tháng 12 năm 2022, Tại phòng B106, ĐH Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Hoài Bão.
Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ - học viên Nguyễn Ngọc Tuấn
13h45-15h30, Thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022, tại phòng B106, cơ sở Tân Phong của Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên Nguyễn Ngọc Tuấn

6 bộ môn

Bộ môn cơ sở

Bộ môn cơ sở

Bộ môn xây dựng

Bộ môn xây dựng

Bộ môn cầu đường

Bộ môn cầu đường

Bộ môn quy hoạch

Bộ môn quy hoạch

Bộ môn kiến trúc

Bộ môn kiến trúc

Bộ môn Thi công và quản lý xây dựng

Bộ môn Thi công và quản lý xây dựng