Skip to main content
x

Trang chủ

TIN TỨC

Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật xây dựng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn
Trong tháng 12 năm 2022 vừa qua, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho 05 nghiên cứu sinh (NCS) ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201)
Sinh viên Kiến trúc tham quan kiến tập nhà máy LIXIL Việt Nam
Ngày 12/01/2023, đoàn 45 sinh viên (SV) năm thứ nhất và 02 Giảng viên của Bộ môn Kiến Trúc (BMKT), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tham quan kiến tập tại Nhà máy sản xuất gốm sứ của công ty TNHH LIXIL Việt Nam tại Bình Dương.

6 bộ môn

Bộ môn cơ sở

Bộ môn cơ sở

Bộ môn xây dựng

Bộ môn xây dựng

Bộ môn cầu đường

Bộ môn cầu đường

Bộ môn quy hoạch

Bộ môn quy hoạch

Bộ môn kiến trúc

Bộ môn kiến trúc

Bộ môn Thi công và quản lý xây dựng

Bộ môn Thi công và quản lý xây dựng