Skip to main content
x
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO- NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ - CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Quy hoạch vùng và đô thị, Mã ngành:7580105
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn
 

Tuyển sinh đại học - Chương trình tiêu chuẩn - Ngành Quy hoạch 2020

THÔNG TIN CHUNG
    Ngành đào tạo (Major in)      : Quy hoạch vùng và đô thị (QHV&ĐT)
    Văn bằng (Degree)               : Kỹ sư
    Hình thức (Mode of study)    : Chính quy
    Mã trường                             : DTT
    Mã ngành                              : 7580105
    Thời gian đào tạo                  : 4 năm (8 học kỳ)
    Đặc trưng ngành                   : Tích hợp - Hiệu quả
    Slogan                                   : Quy hoạch cho cuộc sống - Quy hoạch bằng đam mê

Chương trình đào tạo 2018 Quy hoạch vùng và Đô thị chương trình tiêu chuẩn

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Quy hoạch vùng và đô thị, Mã ngành:7580105
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

Bộ môn Quy hoạch

 

Bộ môn quy hoạch thành lập vào năm 2005, thuộc khoa Kỹ thuật công trình của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Bộ môn Quy hoạch ngoài việc thực hiện trách nhiệm trong giáo dục và đào tạo, bộ môn còn thực hiện các dự án thực tế và các hoạt động nghiên cứu để giải quyết các vấn đề đô thị trong và ngoài nước. Bộ môn Quy hoạch tập trung thực hiện các lĩnh vực quy hoạch tích hợp, quản lý đô thị - thiết kế - mô phỏng, kỹ thuật giao thông, an toàn đường bộ và nghiên cứu hành vi.

Subscribe to QUY HOACH VUNG VA DO THI