Skip to main content
x
Giảng viên và sinh viên ngành Quy hoạch vùng và đô thị tham gia cuộc thi Ý tưởng quy hoạch chung tp.HCM 2040-2060 ngày 11/01/2022
Ngày 16/10/2021, Trung tâm nghiên cứu kiến trúc - Sở quy hoạch kiến trúc TPHCM đã tổ chức cuộc thi Ý tưởng quy hoạch chung TPHCM năm 2040 tầm nhìn 2060. Nhóm 10 thành viên bao gồm Giảng viên và sinh viên Ngành của đăng ký tham gia.
Ngành Quy hoạch vùng và đô thị (TDTU) đã hoàn thành đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA 
Chương trình kỹ sư của Quy hoạch vùng và đô thị của TDTU đã nhận được Dấu chất lượng FIBAA cho chương trình được công nhận vào ngày 26 tháng 11 năm 2021. Thời gian công nhận trong vòng 5 năm là từ ngày 26 tháng 11 năm 2021 đến ngày 25 tháng 11 năm 2026.
Tuyển sinh đại học - Chương trình tiêu chuẩn - Ngành Quy hoạch 2021

THÔNG TIN CHUNG
    Ngành đào tạo (Major in)      : Quy hoạch vùng và đô thị (QHV&ĐT)
    Văn bằng (Degree)               : Kỹ sư
    Hình thức (Mode of study)    : Chính quy
    Mã trường                             : DTT
    Mã ngành                              : 7580105
    Thời gian đào tạo                  : 4.5 năm (9 học kỳ)
    Đặc trưng ngành                   : Tích hợp - Hiệu quả
    Slogan                                   : Quy hoạch cho cuộc sống - Quy hoạch bằng đam mê

Chương trình đào tạo 2018 Quy hoạch vùng và Đô thị chương trình tiêu chuẩn

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Quy hoạch vùng và đô thị, Mã ngành:7580105
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

Quy hoạch vùng và đô thị - Chương trình tiêu chuẩn
1. Tổng quan

- Giới thiệu về chương trình: quy hoạch vùng đô thị đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới xếp hạng các trường đại học nằm trong Top 100 trên thế giới. Với nội dung chương trình hiện đại, linh hoạt và chú trọng rèn luyện khả năng quy hoạch tích hợp, quản lý đô thị, thiết kế đô thị đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, các công ty và nhà nước trong dài hạn. Quy hoạch vùng đô thị đào tạo ra những kỹ sư quy hoạch có tư duy và khả năng quy hoạch tích hợp.

Bộ môn Quy hoạch

 

Bộ môn quy hoạch thành lập vào năm 2005, thuộc khoa Kỹ thuật công trình của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Bộ môn Quy hoạch ngoài việc thực hiện trách nhiệm trong giáo dục và đào tạo, bộ môn còn thực hiện các dự án thực tế và các hoạt động nghiên cứu để giải quyết các vấn đề đô thị trong và ngoài nước. Bộ môn Quy hoạch tập trung thực hiện các lĩnh vực quy hoạch tích hợp, quản lý đô thị - thiết kế - mô phỏng, kỹ thuật giao thông, an toàn đường bộ và nghiên cứu hành vi.

Subscribe to QUY HOACH VUNG VA DO THI