Skip to main content
x

Tuyển sinh đại học - Chương trình tiêu chuẩn - Ngành Kiến trúc 2020

THÔNG TIN CHUNG
Ngành đào tạo (Major in)  : Kiến trúc
Văn bằng (Degree)           : Kiến trúc sư
Hình thức (Mode of study): Chính quy
Mã trường                         : DTT
Mã ngành                          : 7580101
Thời gian đào tạo              : 4 năm (8 học kỳ)
Đặc trưng ngành               : Hiện đại - Sáng tạo – Tổng hợp
Slogan                               :  Khai sáng bản năng tạo nơi chốn

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020 (ĐIỀU CHỈNH)

Thông tin tuyển sinh 2020 ngành Kiến trúc

- Ngành Kiến trúc: Mã ngành 7580101

- Tổ hợp V00 ; V01* (Phương thức 2)

- Thi môn Năng khiếu: Vẽ hình họa mỹ thuật (HHMT)

- Điều kiện VẼ HHMT ≥ 6,0

- Thi môn năng khiếu HHMT do TDTU tổ chức. Không nhận điểm thi năng khiếu từ các trường khác. Dự kiến, Đợt 1 thi ngày 18 - 19/7/2020, và Đợt 2 ngày 21 - 22/8/2020.

   * Địa điểm thi tại Cơ sở Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

- Lệ phí thi: 300.000/1 hồ sơ

Thí sinh xem thông tin cập nhật tại: https://admission.tdtu.edu.vn

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5

6

7

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra xem tại trang web:

https://civil.tdtu.edu.vn/danh-muc-nganh/2018/kien-truc-chuong-trinh-tieu-chuan