Skip to main content
x

Quy hoạch vùng và đô thị - Chương trình tiêu chuẩn

1. Tổng quan

- Giới thiệu về chương trình: quy hoạch vùng đô thị đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới xếp hạng các trường đại học nằm trong Top 100 trên thế giới. Với nội dung chương trình hiện đại, linh hoạt và chú trọng rèn luyện khả năng quy hoạch tích hợp, quản lý đô thị, thiết kế đô thị đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, các công ty và nhà nước trong dài hạn. Quy hoạch vùng đô thị đào tạo ra những kỹ sư quy hoạch có tư duy và khả năng quy hoạch tích hợp.

- Triển vọng nghề nghiệp: sau khi tốt nghiệp kỹ sư quy hoạch vùng và đô thị làm ở tất cả các lĩnh vực về quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quản lý đô thị, thiết kế cảnh quan, thiết kế kiến trúc, đô thị và phát triển đô thị, giao thông và cơ sở hạ tầng, phát triển bất động sản tại các viện nghiên cứu, sở ban ngành liên quan, các trung tâm nghiên cứu, các công ty nhà nước, công ty tư nhân, công ty tư vấn và các ban quản lý dự án…

- Các điểm nổi bật của chương trình đào tạo:

  • Quy hoạch vùng và đô thị cung cấp hệ thống lí luận toàn diện từ ứng dụng khoa học công nghệ, lập và tổ chức quy hoạch, quản lý đô thị cùng với quy hoạch sử dụng đất, thiết kế đô thị, quy hoạch giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng, di sản và bảo tồn, quản lý môi trường, quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng, luật lệ, phát triển kinh tế vùng, hoạch định và thực hiện chính sách. Những hệ thống lý luận và tích hợp này luôn được cập nhật, mang tính toàn cầu nhưng có sự điều chỉnh phù hợp theo điều kiện của Việt Nam.
  • Điểm khác biệt là hệ thống đồ án áp dụng giữa lý thuyết quy hoạch tích hợp và các kỹ năng thiết kế, được tổ chức theo mức độ tăng dần về độ khó, các chủ đề thay đổi theo các năm, phù hợp với xu hướng thế giới và điều kiện địa phương.
  • Thế mạnh của ngành Quy hoạch vùng và đô thị là hợp tác quốc tế sâu - rộng thông qua trao đổi sinh viên, các đồ án, các seminar, workshop với các sinh viên, giáo sư, chuyên gia nước ngoài để có cái nhìn quốc tế đa chiều, cập nhật các xu hướng mới, xác định ra những điểm mạnh/ yếu từ đó có những hướng phát triển riêng.
  • Đặc biệt, ngành Quy hoạch vùng và đô thị khuyến khích sinh viên tham gia các nghiên cứu khoa học tạo tiền đề cho sự say mê khoa học để học lên cao hơn sau khi tốt nghiệp.

- Chương trình đào tạo:

Kỹ sư Quy hoạch vùng và đô thị

Thạc sĩ Giao thông đô thị

- Fanpage: https://www.facebook.com/IURP.TDTU/

2. Chuẩn đầu ra

CDR-2015-QH-TC, CDR-2018-QH-TC, CDR-2020-QH-TCCDR-2022-QH-TC

3. Chương trình đào tạo

CTDT-2018-QH-TC