Skip to main content
x

Giảng viên và sinh viên ngành Quy hoạch vùng và đô thị tham gia cuộc thi Ý tưởng quy hoạch chung tp.HCM 2040-2060 ngày 11/01/2022

Học đi đôi với hành, học lý thuyết sau đó được thực hành ngay là điều luôn hướng đến của Ngành Quy hoạch vùng và đô thị. Thú vị hơn nữa là được sử dụng các kiến thức đó trong các cuộc thi học thuật chuyên ngành.
Ngày 16/10/2021, Trung tâm nghiên cứu kiến trúc - Sở quy hoạch kiến trúc TPHCM đã tổ chức cuộc thi Ý tưởng quy hoạch chung TPHCM năm 2040 tầm nhìn 2060. Nhóm 10 thành viên bao gồm Giảng viên và sinh viên Ngành của đăng ký tham gia.
Trong tình hình chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, gặp gỡ để thảo luận, góp ý, tìm ra ý tưởng phù hợp bằng nhiều cách, nhóm Giảng viên sinh viên của vượt lên các thách thức, cùng nhau làm việc và có được kết quả mong muốn.
Ngày 11/01/2022, nhóm đã báo cáo trình bày sản phẩm của mình, mong muốn đóng góp một phần ý tưởng quy hoạch TPHCM xứng tầm với tiềm năng phát triển trong tương lai.
Ngành sẽ tiếp tục tạo ra và tham gia nhiều sân chơi chuyên ngành cho tập thể Giảng viên và sinh viên, tăng kỹ năng làm việc nhóm, tính đoàn kết và kiến thức chuyên ngành trong thời gian tới, để nhiều hơn nữa các bạn sinh viên được tham gia.

Một số hình ảnh của buổi báo cáo:  


1

2

3

4