Skip to main content
x

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị (TDTU) đã hoàn thành đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA 


Ngành Quy hoạch vùng và đô thị được thành lập vào năm 2005, thuộc khoa Kỹ thuật công trình của trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với định hướng đào tạo kỹ sư chuyên về thiết kế quy hoạch; quản lý đô thị. Trải qua nhiều khóa đào tạo, sinh viên tốt nghiệp từ ngành Quy hoạch vùng và đô thị (TDTU) hiện đang làm việc tại rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên khắp cả nước. Đặc biệt, nhân sự ở hầu hết các phòng quản lý đô thị các quận huyện trên địa bàn TPHCM nói riêng, và tại các sở ban ngành liên quan các các tỉnh phía Nam đều có sinh viên đã học ngành Quy hoạch vùng và đô thị (TDTU). 

Từ năm 2015 đến nay, ngành Quy hoạch vùng và đô thị (TDTU) đã thay đổi chương trình đào tạo theo xu hướng quốc tế hóa, chương trình này dựa trên chương trình ngành quy hoạch đô thị của các trường trong TOP100 trường đại học tốt nhất thế giới theo đánh giá của QS Ranking. Sau gần 6 năm cải cách chương trình mới, Chương trình kỹ sư của Quy hoạch vùng và đô thị của TDTU đã nhận được Dấu chất lượng FIBAA cho chương trình được công nhận vào ngày 26 tháng 11 năm 2021. Thời gian công nhận trong vòng 5 năm là từ ngày 26 tháng 11 năm 2021 đến ngày 25 tháng 11 năm 2026. Mục đích kiểm định là để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và trách nhiệm cộng đồng trong công cuộc giáo dục của ngành Quy hoạch vùng và đô thị. Chương trình đạo tạo được công nhận sẽ là lợi thế cho người học chuyển đổi các môn học với các chương trình quốc tế và tiệm cận với xu hướng thế giới. FIBAA là một cơ quan kiểm định uy tín của châu Âu, định hướng quốc tế về đảm bảo chất lượng và phát triển chất lượng trong giáo dục đại học.

 Các điểm nổi bật của chương trình đào tạo:

    Chương trình đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị cung cấp hệ thống lý luận toàn diện từ ứng dụng khoa học công nghệ, lập và tổ chức quy hoạch, quản lý đô thị cùng với quy hoạch sử dụng đất, thiết kế đô thị, quy hoạch giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng, di sản và bảo tồn, quản lý môi trường, quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng, luật lệ, phát triển kinh tế vùng, hoạch định và thực hiện chính sách. Những hệ thống lý luận và tích hợp này luôn được cập nhật, mang tính toàn cầu nhưng có sự điều chỉnh phù hợp theo điều kiện của Việt Nam.

•    Điểm khác biệt là hệ thống đồ án áp dụng giữa lý thuyết quy hoạch tích hợp và các kỹ năng thiết kế, được tổ chức theo mức độ tăng dần về độ khó, các chủ đề thay đổi theo các năm, phù hợp với xu hướng thế giới và điều kiện địa phương.

•    Thế mạnh của ngành Quy hoạch vùng và đô thị là hợp tác quốc tế sâu - rộng thông qua trao đổi sinh viên, các đồ án, các seminar, workshop với các sinh viên, giáo sư, chuyên gia nước ngoài để có cái nhìn quốc tế đa chiều, cập nhật các xu hướng mới, xác định ra những điểm mạnh/ yếu từ đó có những hướng phát triển riêng. Đây cũng là tiêu chí mà chuẩn kiểm định FIBAA đánh giá cao trong các đặc điểm nổi bật của chương trình học

Đặc biệt, không chỉ thực hiện tốt việc học tập, Ngành Quy hoạch vùng và đô thị (TDTU) còn tham gia các dự án thực tế và các hoạt động nghiên cứu để giải quyết các vấn đề đô thị trong và ngoài nước; các lĩnh vực quy hoạch tích hợp.

Trong tương lai gần, ngành Qsuy hoạch vùng và đô thị (TDTU) hứa hẹn sẽ cung cấp nguồn lao động trong lĩnh vực quy hoach xây dựng với tư duy và kĩ năng theo chuẩn quốc tế. Từ đó góp phần hoàn thiện các vấn đề trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng của nước ta hiện nay.

Chi tiết về chương trình đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị -TDTU tham khảo qua link sau 
 

https://civil.tdtu.edu.vn/chi-tiet-nganh/2020/gioi-thieu-nganh-quy-hoach

 

1

2

3