Skip to main content
x

Ngày hội truyền thống ngành kiến trúc 2023

Ngày hội truyền thống ngành kiến trúc TDTU – ARCTRADAY 2023 đã diễn ra vào ngày 09/12/2023 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa và mang đậm cá tính của sinh viên kiến trúc TDTU. Ngày hội ngành Kiến trúc năm nay được tổ chức nhằm tiếp tục duy trì kết nối các thế hệ sinh viên kiến trúc Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đồng thời gắn kết hơn nữa giữa Khoa, Bộ môn và các Doanh nghiệp thân hữu.

1