Skip to main content
x

Bộ môn Quy hoạch

 

Bộ môn quy hoạch thành lập vào năm 2005, thuộc khoa Kỹ thuật công trình của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Bộ môn Quy hoạch ngoài việc thực hiện trách nhiệm trong giáo dục và đào tạo, bộ môn còn thực hiện các dự án thực tế và các hoạt động nghiên cứu để giải quyết các vấn đề đô thị trong và ngoài nước. Bộ môn Quy hoạch tập trung thực hiện các lĩnh vực quy hoạch tích hợp, quản lý đô thị - thiết kế - mô phỏng, kỹ thuật giao thông, an toàn đường bộ và nghiên cứu hành vi.

Bộ môn Quy hoạch hiện nay có 10 giảng viên làm việc toàn thời gian, 2 giáo sư đỡ đầu quốc tế và hơn 40 giáo sư, chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu quốc tế và địa phương.

 

Chương trình:
Kỹ sư Quy hoạch vùng và đô thị
Thạc sĩ Giao thông đô thị

 

Fanpage:
https://www.facebook.com/UP.TDTU/

 

Liên hệ:
ThS. Lê Tố Quyên 
Đại diện ngành Quy hoạch
Email: letoquyen@tdtu.edu.vn

 

QH
Ngày hội ngành Quy hoạch, TDTU 2019