Skip to main content
x

Bộ môn Thi công và quản lý dự án

thi công

 

Bộ môn Thi công và Quản lý Dự án (CEPM) thuộc Khoa Kỹ thuật Kỹ thuật Công trình cung cấp các khóa học chuyên ngành tập trung vào kỹ thuật thi công công trình xây dựng và quản lý dự án. Mục tiêu chính của Bộ môn CEPM là trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành xây dựng tại Việt Nam hiện nay.

Bộ môn thiết kế chương trình học tập trung vào cả khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của kỹ thuật thi công công trình và quản lý dự án. Các khóa học được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong ngành, bao gồm quản lý dự án, quản lý công trường, chuyên viên dự toán, và thanh quyết toán công trình.

Bộ môn cung cấp các khóa học bao gồm các chủ đề đa dạng như kinh tế xây dựng và dự toán, kỹ thuật và tổ chức thi công, quản lý dự án xây dựng, kỹ thuật giá trị, thẩm định dự án đầu tư, quản lý an toàn, quản lý rủi ro, quản lý chiến lược, quản lý chất lượng, quản lý dự án, tham quan công trường xây dựng, thực tập tốt nghiệp, v.v. Các khóa học này được giảng dạy bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm, và chuyên gia ngành xây dựng.

CEPM nhấn mạnh vào học tập thực tế và cung cấp cho sinh viên cơ hội áp dụng kiến thức lý thuyết của họ vào các tình huống thực tế. Bộ môn có mối kết nối rộng rãi với các doanh nghiệp thân hữu ngành xây dựng, vì vậy sinh viên có cơ hội tham gia thực tập nhiều các dự án trong ngành.

Nhìn chung, Bộ môn CEPM chuyên cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục chất lượng cao về kỹ thuật thi công công trình xây dựng và quản lý dự án. Bộ môn chú trọng học tập thực tế, kết hợp với các mối quan hệ chặt chẽ với ngành xây dựng, vì vậy đây là lựa chọn lý tưởng cho những sinh viên quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong ngành quản lý dự án xây dựng tại Việt Nam.

Tags