Skip to main content
x

Đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn ASIIN năm 2023

Sáng ngày 22/5/2023, tổ chức kiểm định ASIIN cùng với Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã chính thức khai mạc đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học cho 5 ngành, bao gồm: Khoa học máy tính (trình độ đại học và thạc sĩ), Kỹ thuật xây dựng (trình độ đại học và thạc sĩ), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (trình độ đại học), Kỹ thuật điện (trình độ đại học và thạc sĩ), Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (trình độ đại học và thạc sĩ)

1