Skip to main content
x

CUTE 2024

Hội nghị CUTE 2024 mang đến cho các nhà khoa học hàn lâm, nhà nghiên cứu, học viên, nhà giáo dục và kỹ sư trên toàn thế giới cơ hội trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm gần đây nhất về những thách thức thực tế gặp phải, các giải pháp được áp dụng và thiết lập sự hợp tác mới trong lĩnh vực Dân dụng, Đô thị và Kỹ thuật Giao thông Vận tải trong bối cảnh phát triển bền vững

Hội nghị dự kiến được tổ chức vào Ngày 14 – 17 tháng 10 năm 2024, Wrocław, Ba Lan

 

CUTE