Skip to main content
x
Thông báo tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo ( tháng 11/2019)

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 04/2020, Phòng đại học (PĐH) & Khoa lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập

Cuộc thi Nhịp cầu sáng tạo năm 2019

Ngày 16 tháng 11 năm 2019, Câu lạc bộ Creative Zone (CZC) đã tổ chức Cuộc thi Nhịp cầu sáng tạo năm 2019 với sự tham gia của 9 đội thi đến từ các t

Kế hoạch chi tiết thực hiện Đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 2B, năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
    Đợt tốt nghiệp tháng 4/ 2020

Kế hoạch thực hiện HPNN môn Tham quan công trường (ngành xây dựng & cầu đường) HK1, 19 - 20

                                 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP

Khoa KTCT tham gia khởi động dự án quốc tế CAMaRSEC tại Hà Nội

Dự án quốc tế “Climate-Adapted Material Research for the Socio-Economic Context of Vietnam - CAMaRSEC” (Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu t