Skip to main content
x

Giảng viên - Nhà khoa học

HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ
 Trần Minh Tùng  Giảng viên, Tiến sỹ, Trưởng khoa
 Ngô Lê Minh  Giảng viên, Tiến sỹ.Kts, Trợ lý trưởng khoa
   
 Nguyễn Khánh Hùng  Giáo sư, Tiến sỹ
 Pavel Brandstetter  Giáo sư, Tiến sỹ
 Yung Pin Tsai  Giáo sư, Tiến sỹ
 Timon Rabczuk  Giáo sư, Tiến sỹ
 Yung Pin Tsai  Giáo sư, Tiến sỹ
 Magd Abdel Wahab  Giáo sư, Tiến sỹ
 Nailia Rakhimova  Giáo sư, Tiến sỹ
 Oswald Devisch  Phó giáo sư, Tiến sỹ
 Tô Quý Đông  Phó giáo sư, Tiến sỹ
 Phạm Ngọc Anh  Phó giáo sư, Tiến sỹ
 Lê Đức Hiển  Giảng viên, Tiến sỹ
 Ngô Tấn Dược  Giảng viên, Tiến sỹ
 Trần Chương  Tiến sỹ
 Zaher Mundher Yaseen  Tiến sỹ
 Phan Tô Anh Vũ  Tiến sỹ
 Đỗ Nguyễn Văn Vương  Tiến sỹ
 Bùi Quốc Bảo  Tiến sỹ
 Hoàng Đức Quang  Tiến sỹ
 Nguyễn Thống Nhất  Tiến sỹ
 Nguyễn Kế Tường  Tiến sỹ
 Trần Tấn Huy  Tiến sỹ
 Đoàn Lê Vĩnh Lâm  Tiến sỹ
 Lưu Nguyễn Nam Hải  Tiến sỹ
 Nguyễn Hồ Bắc  Tiến sỹ.Kts
 Masayuki Nogami  Tiến sỹ
 Chien-Wen Shen  Tiến sỹ
 Nguyễn Sỹ Tuân  Tiến sỹ
 Nguyễn Thanh Sơn  Tiến sỹ
 Đặng Ngọc Cảnh  Tiến sỹ
 George Gontcharov  Tiến sỹ
 Ivan Zelinka  Tiến sỹ
 Cristian Timmermann  Tiến sỹ
 Tô Bá Văn  Tiến sỹ
 Afrooz Moatari Kazerouni  Tiến sỹ
 Nasimullah   Tiến sỹ
 Thái Hữu Tài  Tiến sỹ
 Trần Thanh Toàn  Tiến sỹ
 Lê Tuấn Phương Nam  Tiến sỹ
 Nguyễn Việt Đức  Tiến sỹ
 Trần Quang Đức  Tiến sỹ
 Chan Siew Pang  Tiến sỹ
 Trần Văn Đức  Tiến sỹ.Kts
 Võ Hoàng Khánh  Tiến sỹ.Kts
 Mehrtash Soltani  Tiến sỹ
 Trần Thị Thùy Linh  Tiến sỹ
 Mohammad Reza Safaei  Tiến sỹ
 Puneet  Kaur  Tiến sỹ
 Lê Đức  Thông  Tiến sỹ
 Sergey  Alexandrov   Tiến sỹ
 Nguyễn Duy Vinh  Tiến sỹ
 Nguyễn Huy  Chiêu  Tiến sỹ
 Nguyễn Tiến Thắng  Tiến sỹ
 Lee Sung  Kyu  Tiến sỹ
 Vũ Bắc Nam  Tiến sỹ
 Võ Thành Nam  Thạc sỹ - NCS
 Nguyễn Thành Quí  Thạc sỹ - NCS
 Lê Tố Quyên  Thạc sỹ - NCS
 Lê Thị Thanh Trâm  Thạc sỹ - NCS
 Bùi Quang Tuấn  Thạc sỹ - NCS
 Trần Nguyễn Hoàng Uyên  Thạc sỹ - NCS
 Nguyễn Thái Hiệp  Thạc sỹ - NCS
 Nguyễn Thành Phong  Thạc sỹ - NCS
 Phạm Quang Trung  Thạc sỹ - NCS
 Lê Hoàng An  Thạc sỹ - NCS
 Trần Quốc Toàn  Thạc sỹ
 Nguyễn Cao Tân  Thạc sỹ
 Võ Văn Thảo  Thạc sỹ
 Dorothée Alex  Thạc sỹ
 Trần Minh Hoàng  Thạc sỹ
 Nguyễn Việt Bình  Thạc sỹ
 Tô Hương Chi  Thạc sỹ
 Lê Tấn Hạnh  Thạc sỹ.Kts
 Phạm Đức Long  Thạc sỹ.Kts
 Trần Thị Quỳnh Mai  Thạc sỹ.Kts
 Nguyễn Đình Nam  Thạc sỹ.Kts
 Hoàng Thị Phương Thảo  Thạc sỹ
 Lâm Quý Thương  Thạc sỹ
 Lê Hoàng Nam  Thạc sỹ.Kts
 Đặng Thế Hiển  Thạc sỹ.Kts
 Nguyễn Thị Hồng Điệp  Thạc sỹ
 Nguyễn Thị Bích Liên  Thạc sỹ
 Nguyễn Thị Ngọc Giang  Thạc sỹ
 Thái Hoàng Chiến  Thạc sỹ
 Trần Ngọc Bình  Thạc sỹ
 Lữ Xuân Đại  Thạc sỹ
 Huỳnh Hữu Thảo Nguyên  Thạc sỹ
 Nguyễn Đình Phi  Thạc sỹ
 Đỗ Thị Phương Lam  Thạc sỹ.Kts
 Phạm Văn Phi  Thạc sỹ.Kts
 Trần Trí Thông  Thạc sỹ.Kts