Skip to main content
x

Định hướng phát triển

1. Sứ mạng

Khoa kỹ thuật công trình có trách nhiệm thực hiện sứ mạng của trường Đại học Tôn Đức Thắng đó là phát triển con người; phụng sự đất nước Việt Nam; giáo dục nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ Kỹ sư, Kiến trúc sư, chuyên gia làm việc trong lĩnh vực Xây dựng; thực hiện các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học hiệu quả để góp phần thúc đẩy phát triển đất nước tiến lên phồn vinh, ổn định, bền vững.

2. Mục tiêu dài hạn

Phát triển khoa thành một địa chỉ nghiên cứu, song song với việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề phục vụ nhu cầu cung ứng Kỹ sư xây dựng, Kiến trúc sư, Kỹ sư quản lý, quy hoạch đô thị và các chuyên gia chất lượng cao cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này những định hướng công việc chính được tập trung bao gồm: (1) Đào tạo, tuyển lựa và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao, chuyên nghiệp và trách nhiệm; (2) Phát triển liên tục hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng; (3) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu đầy đủ và hiện đại; (4) Truyền thông về khoa trong nước và quốc tế; mở rộng tuyển sinh sinh viên, nhà khoa học quốc tế đề trở thành đầu mối quốc tế hóa; (5) Mở rộng hợp tác với các trung tâm, viên nghiên cứu thuộc TOP 500 của thế giới; tạo cơ hội học tập kinh nghiệm quản lý hiện đại, tiếp cận nền học thuật tiên tiến và phương thức giáo dục tôi ưu; bảo đảm chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

3. Mục tiêu ngắn hạn

Phát huy những nền tảng đã đạt được về mọi mặt, củng cố đào tạo lại đội ngũ cán bộ khoa học song song với tuyển dụng đội ngũ khoa học chất lượng cao.

Mở rộng các chương trình đào tạo sau đại học nhằm đạt muc tiêu đến năm 2020 có tỷ lệ đào tạo sau đại học trên 10% quy mô đại học.

Thành lập tối thiểu 2 nhóm nghiên cứu mũi nhọn, phát triển 2 phòng thí nghiệm mô hình, mô phỏng.

Quốc tế hóa các hoạt động nghiên cứu, giáo dục một cách toàn diện.