Skip to main content
x

Phòng thí nghiệm

  1. Máy thí nghiệm thủy lực
  2. Máy Thí nghiệm nén cố kết
  3. Máy thí nghiệm cắt trực tiếp
  4. Máy thí nghiệm đầm nén proctor tiêu chuẩn, cải tiến
  5. Dụng cụ thí nghiệm giới hạn chảy, giới hạn dẻo của đất
  6. Tủ sấy
  7. Cân điện tử
  8. Bộ sàng theo TCVN và ASTM
  9. Máy thí nghiệm kéo uốn đa năng Utest10.	Thiết bị ghi số liệu DataLogger 32 kênh

 10. Thiết bị ghi số liệu DataLogger 32 kênh

11.	Máy đo độ nghiêng
11. Máy đo độ nghiêng
12.	Loadcell 30Tấn
12. Loadcell 30Tấn
13.	Máy nén bê tông
13. Máy nén bê tông
14.	Hệ thống dầm cầu trục
14. Hệ thống dầm cầu trục
15.	Thiết bị chiết nhựa
15. Thiết bị chiết nhựa
16.	Máy thí nghiệm Marshall
16. Máy thí nghiệm Marshall
17.	Máy thí nghiệm độ mài mòn Los Angeles
17. Máy thí nghiệm độ mài mòn Los Angeles
18.	Hệ thống dầm, kích thủy lực 100 T thí nghiệm kết cấu dầm, cột.
18. Hệ thống dầm, kích thủy lực 100 T thí nghiệm kết cấu dầm, cột.