Skip to main content
x

Phòng thí nghiệm

1.  Máy thí nghiệm thủy lực.

2. Máy Thí nghiệm nén cố kết.

3. Máy thí nghiệm cắt trực tiếp.

4. Máy thí nghiệm đầm nén proctor tiêu chuẩn, cải tiến.

5. Dụng cụ thí nghiệm giới hạn chảy, giới hạn dẻo của đất.

6. Tủ sấy.

7. Cân điện tử.

8. Bộ sàng theo TCVN và ASTM.

9. Máy thí nghiệm kéo uốn đa năng Utest.

 

10.	Thiết bị ghi số liệu DataLogger 32 kênh
 Thiết bị ghi số liệu DataLogger 32 kênh.

 

11.	Máy đo độ nghiêng
Máy đo độ nghiêng
12.	Loadcell 30Tấn
Loadcell 30Tấn.
13.	Máy nén bê tông
Máy nén bê tông.
14.	Hệ thống dầm cầu trục
Hệ thống dầm cầu trục.
15.	Thiết bị chiết nhựa
15. Thiết bị chiết nhựa.
16.	Máy thí nghiệm Marshall
Máy thí nghiệm Marshall.
17.	Máy thí nghiệm độ mài mòn Los Angeles
Máy thí nghiệm độ mài mòn Los Angeles.
18.	Hệ thống dầm, kích thủy lực 100 T thí nghiệm kết cấu dầm, cột.
Hệ thống dầm, kích thủy lực 100 T thí nghiệm kết cấu dầm, cột.