Skip to main content
x

Ban lãnh đạo

Khoa KTCT được thành lập vào năm 1997, bao gồm các ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây dựng dân dụng, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc. Ban lãnh đạo khoa gồm trưởng khoa, trợ ký trưởng khoa và các trưởng bộ môn là những giảng viên có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm không chỉ trong lĩnh vực học thuật mà còn cả trong công việc thực tế.

 

tsTMT
TS. Trần Minh Tùng - Trưởng khoa - Trưởng bộ môn Xây dựng

 

Ts. Ngô Lê Minh - Trưởng bộ môn Kiến trúc
TS. Ngô Lê Minh - Trợ lý trưởng khoa - Trưởng bộ môn Kiến trúc

 

Ts. Đỗ Nguyễn Văn Vương - Trưởng bộ môn Cơ sở
TS. Đỗ Nguyễn Văn Vương - Trưởng bộ môn Cơ sở

 

Lê Tố Quyên-Phụ trách bộ môn Quy hoạch vùng và đô thị
ThS. Lê Tố Quyên - Phụ trách bộ môn Quy hoạch vùng và đô thị

 

Ts. Phan Tô Anh Vũ - Trưởng bộ môn Cầu đường
TS. Phan Tô Anh Vũ - Trưởng bộ môn Cầu đường