Skip to main content
x

Hội đồng khoa học

Tiến sĩ Trần Minh Tùng

Chủ tịch hội đồng khoa học

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

 

Tiến sĩ Phan Tô Anh Vũ

Thư ký hội đồng khoa học

Trưởng bộ môn Kỹ thuật  Công trình Giao thông

 

Tiến sĩ Trịnh Từ Anh

Trợ lý trưởng khoa

Trưởng bộ môn Quy hoạch vùng và Đô thị

 

Tiến sĩ Ngô Lê Minh

Trợ lý trưởng khoa

Trưởng bộ môn Kiến trúc

 

Tiến sĩ Đỗ Nguyễn Văn Vương

Trưởng bộ môn cơ sở

Trưởng nhóm nghiên cứu kỹ thuật tính toán trong xây dựng

 

Tiến sĩ Bùi Quốc Bảo

Phó giáo sư

Trưởng nhóm nghiên cứu phát triển bền vững trong xây dựng (SDCE)...