Skip to main content
x

Chuẩn đầu ra 2020 Quy hoạch vùng và Đô thị chương trình tiêu chuẩn

1.    Tên ngành (Major in):

  • Tên ngành tiếng Việt: Quy hoạch vùng và đô thị
  • Tên ngành tiếng Anh: Urban and Regional Planning

2.    Mã ngành (programe code):  7580105

3.    Trình độ (Level): Đại học                 

4.    Hình thức (Mode of study): chính quy

5.    Văn bằng (Degree): Kỹ sư

6.    Thời gian đào tạo (Training time): 4.5 năm

7.    Tiêu chí tuyển sinh (Admission criteria): Thí sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc tương đương đủ điều kiện nhập học theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường đại học Tôn Đức Thắng và quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8.    Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs)

STT

Mô tả mục tiêu đào tạo

PO1

Đào tạo ra những kỹ sư quy hoạch có tư duy và khả năng quy hoạch tích hợp, quản lý đô thị, thiết kế đô thị đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, các công ty trong nước và quốc tế trong dài hạn.

PO2

Đào tạo ra những kỹ sư quy hoạch sẽ hỗ trợ các cộng đồng, công ty và chính phủ thông qua các giải pháp quy hoạch luôn luôn tích hợp các khía cạnh môi trường, kinh tế và xã hội với nhiều quy mô khác nhau từ một địa điểm nhỏ cho đến quy mô vùng;

PO3

Đào tạo ra những kỹ sư quy hoạch có khả năng quy hoạch  chiến lược (quy hoạch dài hạn), tuân theo thành phần cấu trúc và nắm vững luật định liên quan ;

PO4

Người tốt nghiệp có khả năng  nghiên cứu và xuất bản các ấn phẩm khoa học trong lĩnh vực quy hoạch quy tích hợp, thiết kế, quản lý được công nhận trong nước và quốc tế  

PO5

Người tốt nghiệp có khả năng  tăng cường sự tham gia của cộng đồng thông qua các phương pháp quy hoạch khác nhau vì sự phồn thịnh của xã hội;

PO6

Người tốt nghiệp có ý thức  thúc đẩy sự hợp tác, là cầu nối với các khu vực công, tư, trong nươc và quốc tế;

PO7

Đào tạo ra những kỹ sư quy hoạch  có khả năng quản trị , quản lý quy hoạch của các dự án quy hoạch đô thị và vùng, tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và thúc đẩy  tổ chức phát triển mạnh mẽ thông qua hợp tác hiệu quả với các đối tác tiềm năng.

9.    Chuẩn đầu ra của chương trình (Expected learning Outcomes- ELOs)

STT

Mô tả các ELOs

Kết nối mục tiêu đào tạo

1

ELO1: Có khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng toàn diện, chuyên sâu trên quan điểm thế giới về quy hoạch, thiết kế và quản lý tích hợp

1, 2

 

2

ELO2: Có khả năng thực thi đến quy hoạch, thiết kế và quản lý có quan tâm đến các lĩnh vực khác (kiến thức xã hội, tự nhiên và pháp luật)

2

3

ELO3: Có khả năng thu thập, phân tích, tổ chức và thiết kế thông tin và ý tưởng, truyền đạt chúng một cách rõ ràng và trôi chảy; lựa chọn và sử dụng hiệu quả  phương tiện giao tiếp thích hợp; nhờ hiệu ứng công nghệ thông tin và truyền thông

1, 5

4

ELO4: Có khả năng  tạo ra sản phẩm quy hoạch đồng bộ với quy hoạch đô thị và vùng

5, 6

5

ELO5: Có khả năng Có thể làm việc, học tập và nghiên cứu một cách độc lập và với nhóm

1, 4

6

ELO6: Có khả năng xác định vấn đề, phù hợp với sự thay đổi liên tục, tạo ra các ý tưởng và giải pháp đổi mới tiên tiến

3, 7

7

ELO7: Có khả năng xác định và phân tích vấn đề; tư duy phản biện sắc bén

1, 3

8

ELO8: Có khả năng đánh giá ý kiến, đưa ra quyết định và phản biện thuyết phục

3, 5

9

ELO9: Có trách nhiệm xã hội và công dân cũng như hiểu biết và tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức

7

10

ELO10: Có khả năng liên hệ và xác định các bối cảnh triết học và xã hội; kiến thức về các nền văn hóa và thời đại khác; tôn trọng sự đa dạng văn hóa

7

11

ELO11: Sử dụng tốt ngoại ngữ và tin học tương đương trình độ ngoại ngữ IELTS 5.5 hoặc tương đương, và chứng chỉ tin học MOS 750

1, 2