Skip to main content
x

Kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA

Chương trình đào tạo kiến ​​trúc được thành lập tại Khoa Công trình, trường Đại học Tôn Đức Thắng vào năm 2013. Từ đó đến nay đã đạt được những thành tựu đáng kể và tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của trường. Ngay từ đầu, chương trình đào tạo được thiết kế nhằm nhấn mạnh kỹ năng thực hành và cung cấp nguồn nhân lực tay nghề cao cho các đơn vị thiết kế kiến ​​trúc nói riêng và các sở quy hoạch kiến ​​trúc các tỉnh của Việt Nam nói chung.

Chương trình đào tạo kiến ​​trúc được thiết kế trên cơ sở so sánh với chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và các trường đại học trong nước, sau đó được điều chỉnh theo định hướng nghiên cứu của TDTU và ý kiến ​​của các bên liên quan .

Chương trình đào tạo kiến ​​trúc được cập nhật 2 năm một lần nhằm cải tiến cấu trúc chương trình học và đảm bảo nội dung khóa học tương thích với chương trình đào tạo tương tự của các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Hiện tại, chúng tôi đã cập nhật toàn bộ giáo trình để phù hợp với TOP 100 chương trình đại học được xếp hạng thế giới. Năm 2019, Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã thực hiện một sự điều chỉnh đáng kể đối với các chương trình đào tạo đại học về kiến ​​trúc để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của tiêu chí AUN-QA .

     Báo cáo tự đánh giá (SAR) chương trình kiến ​​trúc tại Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những nỗ lực đầu tiên nhằm biến chương trình đào tạo này thành chương trình được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của (AUN-QA)

1

2

3

4

5