Skip to main content
x
Ngành KIẾN TRÚC TDTU đạt Chứng nhận chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA
Với những thành tựu đã đạt được trong hoạt động đào tạo Kiến trúc sư từ năm 2013 đến nay, ngành Kiến trúc của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đạt Chứng nhận chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA, tháng 12/2021.
Kiểm định online chương trình đào tạo ngành Kiến trúc (khoa Kỹ thuật công trình) theo tiêu chuẩn AUN-QA
Từ ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021 sẽ diễn ra sự kiện kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trong số đó có ngành Kiến trúc thuộc Khoa Kỹ thuật công trình, được kiểm định theo chuẩn của AUN - bộ tiêu chuẩn được công nhận trong mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN).
Check the program generator according to AUN - QA . standards - Architecture Department , Faculty of Civil Engineering

The architecture training program was established in the Faculty of Civil Engineering, Ton Duc Thang University in 2013. Since then it has gained significant achievements and has continued to accompany the development of the university. From the beginning, the training program was designed to emphasize practical skills and to provide highly-skilled human resources for architectural design units in particular, and provincial architectural planning departments of Vietnam in general.

Kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA

Chương trình đào tạo kiến ​​trúc được thành lập tại Khoa Công trình, trường Đại học Tôn Đức Thắng vào năm 2013. Từ đó đến nay đã đạt được những thành tựu đáng kể và tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của trường. Ngay từ đầu, chương trình đào tạo được thiết kế nhằm nhấn mạnh kỹ năng thực hành và cung cấp nguồn nhân lực tay nghề cao cho các đơn vị thiết kế kiến ​​trúc nói riêng và các sở quy hoạch kiến ​​trúc các tỉnh của Việt Nam nói chung.

Subscribe to AUN-QA