Skip to main content
x
Check the program generator according to AUN - QA . standards - Architecture Department , Faculty of Civil Engineering

The architecture training program was established in the Faculty of Civil Engineering, Ton Duc Thang University in 2013. Since then it has gained significant achievements and has continued to accompany the development of the university. From the beginning, the training program was designed to emphasize practical skills and to provide highly-skilled human resources for architectural design units in particular, and provincial architectural planning departments of Vietnam in general.

Kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA

Chương trình đào tạo kiến ​​trúc được thành lập tại Khoa Công trình, trường Đại học Tôn Đức Thắng vào năm 2013. Từ đó đến nay đã đạt được những thành tựu đáng kể và tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của trường. Ngay từ đầu, chương trình đào tạo được thiết kế nhằm nhấn mạnh kỹ năng thực hành và cung cấp nguồn nhân lực tay nghề cao cho các đơn vị thiết kế kiến ​​trúc nói riêng và các sở quy hoạch kiến ​​trúc các tỉnh của Việt Nam nói chung.

Subscribe to SAR