Skip to main content
x

Khóa ngắn hạn

Khóa ngắn hạn bao gồm những khóa học nhằm bổ sung, nâng cấp những kỹ năng chuyên ngành, những phần mềm máy tính phục vụ cho việc học tập và hành nghề sau này.

Những lớp chuyên ngành luôn cập nhật những công nghệ và những xu hướng mới nhất giúp người học luôn theo kịp những tiến bộ của khoa học kỹ thuật trên thế giới.