Skip to main content
x

Kế hoạch năm học 2022-2023

Mốc thời gian quan trọng năm học 2022-2023

Sinh hoạt đầu năm từ 15/8 đến 21/8/2022, bắt đầu học từ ngày 22/8/2022.
Thông báo sơ bộ kết quả cảnh báo và xử lý học vụ: đợt 1 (Khóa cũ) 23-26/02/2023, đợt 2 (Khóa mới) 27/03/2023; HK2:12/9/2023

Thời gian đóng học phí hệ Chính quy, chương trình Liên kết quốc tế qua ngân hàng:

Học kỳ dự thính 1: 29/8 đến 9/9/2022;
Học kỳ 2: 01/12 đến 16/12/2022 (đối với các khóa tuyển sinh từ 2021 về trước), từ 03/01 đến 13/01/2023 đối với khóa tuyển sinh năm 2022.
Học kỳ dự thính 2: 06/2 đến 17/2/2023, theo thông báo của Phòng Tài Chính.
Học kỳ 3: 22/5 đến 02/6/2023

Xét công nhận tốt nghiệp

Đợt tháng 9/2022:22/8/2022 - 18/09/2023
Đợt tháng 1/2023:02/01/2023 - 8/01/2023
Đợt tháng 4/2023:20/3/2023 - 16/04/2023
Đợt tháng 6/2023:12/6/2023 - 18/6/2023

Các ngày nghỉ trong năm học:

Ngày Quốc khánh: 01-02/9/2022 (Thứ 5,6)
Ngày thành lập Trường: 24/9/2022 (Thứ 7)
Ngày Tết dương lịch: 01/01/2023 (Chủ nhật)
nghỉ bù ngày 02/01/2023 (Thứ 2)
Tết Nguyên Đán: 16/01 đến 29/01/2023
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: 29/4/2023 (Thứ 7)
Ngày giải phóng Miền Nam: 30/4/2023 (Chủ nhật)
nghỉ bù ngày 02/5/2023 (Thứ 3)
Ngày Quốc tế Lao động: 01/5/2023 (Thứ 2)