Skip to main content
x

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông-Chương trình Tiêu chuẩn

1. Tổng quan
  • Giới thiệu chương trình

Tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến của các trường đại học nước ngoài thuộc Top 100, hệ thống giáo trình hiện đại, phòng thí nghiệm, thực hành đầy đủ, phương pháp giảng dạy khoa học nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo, tính tự chủ trong học tập và nghiên cứu của sinh viên; kiến thức nền tảng sâu và chuyên ngành vững chắc, khả năng thực hành thành thạo, có thái độ tốt, biết tổ chức công việc, năng động và tự tin đối với người học. Sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động trao đổi với sinh viên các trường nước ngoài, các chương trình giao lưu văn hoá, thể thao. Sinh viên có cơ hội tiếp cận nhiều nguồn học bổng trong và ngoài nước trong quá trình học. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư xuất sắc, giỏi được giới thiệu các chương trình học bổng sau đại học ở nước ngoài. Kỹ sư ra trường được giới thiệu việc làm tại các đơn vị thuộc ngành cầu đường tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

  • Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng hiểu rõ, nắm bắt nhanh môi trường
làm việc của công ty, có đủ kiến thức về chuyên môn, khả năng ngoại ngữ
có thể đảm nhiệm các công việc: Chuyên viên của Sở GTVT, Ban Quản lý
các Quận, Huyện, và Khu Quản lý giao thông Đô thị; kỹ sư thiết kế, giám
sát, chỉ huy thi công cho các công ty trong và ngoài nước. Ngoài ra, sau khi
tốt nghiệp sinh viên có thể được đào tạo hoặc học tập bổ sung kiến thức ở
các cấp học cao hơn như, thạc sĩ, tiến sĩ.

  • Các điểm nổi bật của chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Chú trọng tiếng Anh và công nghệ thông tin, đặc biệt các phần mềm thiết kế
chuyên ngành.
- Phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, đặc biệt chú trọng kết
hợp giữa lý thuyết và thực hành.
- Gắn liền với doanh nghiệp để kỹ sư ra trường có thể nhanh chóng nắm bắt
công việc được giao;
- Rèn luyện: tác phong chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm, tư duy phản
biện; thái độ tốt, luôn luôn có tinh thần cầu tiến, phụng sự đất nước.

2. Chuẩn đầu ra

CDR-2015-KTCTGT-TC, CDR-2018-KTCTGT-TCCDR-2019-KTCTGT-TC, CDR-2020-KTCTGT-TCCDR-2021-KTCTGT-TC

3. Chương trình đào tạo

CTDT-2018-KTCTGT-TCCTDT-2019-KTCTGT-TC, CTDT-2020-KTCTGT-TC , CTDT-2021-KTCTGT-TC