Skip to main content
x
Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Ngành kỹ thuật xây dựng đợt tháng 3-2023 
Chiều ngày 11/3/2023, Bộ môn xây dựng –Khoa Kỹ thuật công trình đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng.
Gặp mặt giữa đại diện trường đh La Trobe, úc và sinh viên chương trình liên kết 2+2 ngành Kỹ thuật xây dựng
Chiều ngày 31 tháng 5, năm 2022, tại ĐH Tôn Đức Thắng, Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (INCRETI), đã tổ chức buổi gặp mặt giữa Đại diện Trường ĐH La Trobe, Úc và sinh viên Chương trình liên kết (CTLK) đào tạo song bằng giữa hai Trường.
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng 
Ngày 21/4/2022, Khoa Kỹ thuật công trình - ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Hoài Bão.
Nghiên cứu sinh khoa Kỹ thuật công trình bảo vệ chuyên đề tiến sĩ học kỳ 1 năm học 2021-2022
Chiều Thứ 7, ngày 19 tháng 03 năm 2022, tại phòng B106, cơ sở Tân Phong của Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức hội đồng đánh chuyên đề tiến sĩ 1&2 cho 02 nghiên cứu sinh, Ngô Thành Phong và  Babalola Olusola Emmanuel.
Chương trình đào tạo 2021 ngành Kỹ thuật Xây dựng chương trình Tiêu chuẩn

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã ngành: 7580201  

Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn 

STT

Mã MH

Môn học

Môn bắt buộc

Số TC môn  học

Chương trình đào tạo 2020 ngành Kỹ thuật Xây dựng chương trình Tiêu chuẩn

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã ngành: 7580201  

Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn 

STT

Mã MH

Môn học

Môn bắt buộc

Số TC môn  học

Chương trình đào tạo 2019 ngành Kỹ thuật Xây dựng chương trình Tiêu chuẩn

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã ngành: 7580201  

Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn 

STT

Mã MH

Môn học

Môn bắt buộc

Số TC môn  học

Chuẩn đầu ra 2021 Kỹ thuật Xây dựng chương trình tiêu chuẩn

1. Tên trường (Awarding Institution):  Đại học Tôn Đức Thắng

2. Tên ngành (Name of programme):

  • Tên ngành tiếng Việt: Kỹ thuật xây dựng 
  • Tên ngành tiếng Anh: Civil Engineering

3.    Mã ngành (Programme code): 7580201

4.    Văn bằng (Training degree): Kỹ sư xây dựng

5.    Hình thức đào tạo (Mode of study): Chính quy

6.    Thời gian đào tạo (Training time): 4 năm

Chương trình đào tạo 2019 Kỹ thuật Xây dựng chương trình Chất lượng cao

 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã ngành: 7580201

Chương trình: Chương trình chất lượng cao

STT

Mã MH

Môn học

Môn bắt buộc

Số TC môn  học

Chương trình đào tạo 2020 Kỹ thuật Xây dựng chương trình Chất lượng cao

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã ngành: 7580201

Chương trình: Chương trình chất lượng cao

STT

Mã MH

Môn học

Môn bắt buộc

Số TC môn  học

Subscribe to KỸ THUẬT XÂY DỰNG