Skip to main content
x
Tuyển sinh đại học - Ngành Kỹ thuật xây dựng - Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh 2020

CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

Mã ngành:            FA7520216

1. THÔNG TIN CHUNG:

Ngành đào tạo (Major in):      Kỹ thuật Xây dựng
Văn bằng (Degree):           Kỹ sư Xây dựng 
Hình thức (Mode of study):     Chính quy
Mã trường:                    DTT
Mã ngành:                     FA7580201
Thời gian đào tạo:         4 năm (8 học kỳ)

2. ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Giới thiệu ngành Kỹ thuật Xây dựng

THÔNG TIN CHUNG:

Ngành đào tạo (Major in)  : Kỹ thuật Xây dựng
Văn bằng (Degree)           : Kỹ sư Xây dựng 
Hình thức (Mode of study): Chính quy
Mã trường                         : DTT
Mã ngành                          : 7580201
Thời gian đào tạo              : 4 năm (8 học kỳ)
Đặc trưng ngành               : Tin cậy – Chuyên nghiệp -  Vững bền
Slogan                               : Thiết kế sáng tạo, Xây dựng vững bền

Chương trình bậc tiến sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng
Nhằm mục đích đào tạo chuyên gia, nhà nghiên cứu ở trình độ cao, Trường Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng chương trình đào tạo bậc tiến sĩ Ngành Kỹ thuật Xây dựng. Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu chọn lọc những nội dung cốt lõi phù hợp của các chương đào tạo tương ứng từ các nước tiên tiến trên thế giới như Singapore, Pháp, Úc, Đài Loan...
Chương trình bậc cao học ngành Kỹ thuật xây dựng
Nhằm mục đích đào tạo chuyên gia, nhà nghiên cứu và đội ngũ nhân lực thực hành ở trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Tp Hố Chí Minh và cả nước, Trường Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng. Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu chọn lọc những nội dung cốt lõi phù hợp với tình hình xây dựng tại Việt Nam của các chương đào tạo tương ứng từ các nước tiên tiến trên thế giới như Singapore, Pháp, Úc, Đài Loan...
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO- NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG- CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:                
Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã ngành: 7580201                
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn 

STT

Mã MH

Môn học

Số TC môn học

Học kỳ phân bổ

Khoa quản lý môn học

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO- NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG- CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã ngành: 7580201

Chương trình: Chương trình chất lượng cao

Tuyển sinh đại học - Chương trình tiêu chuẩn - Ngành Kỹ thuật xây dựng 2020

THÔNG TIN CHUNG:
Ngành đào tạo (Major in)  : Kỹ thuật Xây dựng
Văn bằng (Degree)           : Kỹ sư Xây dựng 
Hình thức (Mode of study): Chính quy
Mã trường                         : DTT
Mã ngành                          : 7580201
Thời gian đào tạo              : 4 năm (8 học kỳ)
Đặc trưng ngành               : Tin cậy – Chuyên nghiệp -  Vững bền
Slogan                               : Thiết kế sáng tạo, Xây dựng vững bền

Tuyển sinh đại học - Ngành Kỹ thuật xây dựng - Chương trình Chất lượng cao 2020

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

1. THÔNG TIN CHUNG:
Ngành đào tạo (Major in):       Kỹ thuật Xây dựng
Văn bằng (Degree):                Kỹ sư Xây dựng 
Hình thức (Mode of study):     Chính quy
Mã trường:                    DTT
Mã ngành:                     F7580201
Thời gian đào tạo:         4 năm (8 học kỳ)

2. ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 

Subscribe to KỸ THUẬT XÂY DỰNG