Skip to main content
x

Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Ngành kỹ thuật xây dựng đợt tháng 3-2023 

Chiều ngày 11/3/2023, Bộ môn xây dựng –Khoa Kỹ thuật công trình đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng. Hơn 50 sinh viên ngành xây dựng đã bảo vệ kết quả thực hiện của mình trước 03 Hội đồng đánh giá, gồm các thầy/cô thuộc Khoa Kỹ thuật công trình. 

Theo đánh giá của các Hội đồng chấm đồ án, các bạn sinh viên bảo vệ đồ án thành công đợt này đã đạt được yêu cầu về chuyên môn ở mức cao, có thể đáp ứng được yêu cầu công việc, có đủ kỹ năng của một kỹ sư xây dựng, nhiều đề tài có các giải pháp thiết kế sáng tạo cần hoàn thiện để áp dụng vào thực tế. 

Chúc mừng các bạn sinh viên đã hoàn thành một dấu mốc quan trọng và có trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình học tập tại Khoa Kỹ thuật công trình, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Chúc các bạn đạt nhiều thành tựu trên con đường đã chọn.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp.

1
Sinh viên tự tin trình bày đồ án tốt nghiệp - thiết kế và thi công công trình nhà cao tầng
2
Hội đồng 1
3
Hội đồng 2
4
Hội đồng 3