Skip to main content
x

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng 


13h45-15h45, Thứ 5, ngày 21 tháng 4 năm 2022, Tại phòng B106, ĐH Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Hoài Bão. Thông tin luận án như sau:

Tên đề tài:

Nghiên cứu thành phần, đặc tính cơ lý của bê tông geopolymer sử dụng cốt liệu tái chế

Tóm tắt nội dung:

Việc tiêu thụ bê tông trong lĩnh vực xây dựng ngày càng mạnh dẫn đến việc sản xuất xi măng và khai thác các nguồn tài nguyên tăng cao, điều này gây cạn kiện nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát thải khí CO2 vào môi trường. Tái chế là chiến lược đã được khuyến khích sử dụng gần đây để giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trong khi đó, giải pháp thay thế hoàn toàn xi măng được lựa chọn bằng cách sử dụng chất kết dính mới. Luận án này nghiên cứu về loại bê tông sử dụng cốt liệu thô tái chế và chất kết dính geopolymer. Các tính chất cơ học của loại bê tông mới này được nghiên cứu gồm: cường độ chịu nén, cường độ chịu uốn, độ bền liên kết giữa cốt thép và bê tông, khả năng chống cháy. Luận án tiếp tục đánh giá cấu trúc vi mô của bê tông bằng phân tích kính hiển vi. Sau đó, hai mô hình thực nghiệm dùng cho bê tông xi măng được nghiên cứu để dự đoán cường độ nén của bê tông geopolymer cốt liệu tái chế. Việc so sánh chi phí vật liệu với bê tông xi măng thông thường cũng được tiến hành. Các kết quả thu được trong luận án cho thấy tiềm năng ứng dụng bê tông geopolymer cốt liệu tái chế trong thực tế.

Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn tốt về phát triển vật liệu xây dựng mới thân thiện với môi trường. Nghiên cứu sinh đã hoàn thành việc công bố 02 bài báo trên các tạp chí ISI chuyên ngành vật liệu xây dựng. Khoa trân trọng thông báo đến khách mới quan tâm đến tham dự.