Skip to main content
x
Hội thảo chuyên đề quy hoạch chung ngày 15/10/2021 Tính chất đô thị - từ ý tưởng đến thực tế
Buổi hội thảo có nội dung chính, một là những cơ sở lý thuyết, quy trình thực hiện một đồ án quy hoạch chung và hai là kinh nghiệm thực tế từ đồ án Quy hoạch chung các đô thị Hồ Tràm, Đất Đỏ, Tân Biên, Bà Rịa.
Kiểm định online chương trình đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị (khoa Kỹ thuật công trình) theo bộ tiêu chuẩn FIBAA

Trong các ngày 25, 27, 28/05/2021, ngành Quy hoạch vùng và đô thị - Khoa Kỹ thuật công trình tham gia các phiên đối ứng Kiểm định online chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn FIBAA.

Du lịch địa phương thích ứng với sự biến đổi
Năm học 2020-2021, ngành Kiến trúc TDTU kết hợp với Viện quản lý đô thị thông minh (Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM) tổ chức Xưởng thiết kế quốc tế (Parallel Design Studio) lần thứ 4 với Trường ĐH Hasselt (Vương quốc Bỉ).
Nha Trang, mùa hạ và những nỗi nhớ
Vừa qua, 20 Sinh viên và 2 Giảng viên ngành Quy hoạch vùng và Đô thị, trường Đại Học Tôn Đức thắng đã có chuyến đi đến Nha Trang để tổ chức môn Đồ án Quy hoạch 1. Nhằm mục đích tạo sự trải nghiệm cho sinh viên có thể vừa học vừa chơi, tạo sự gắn kết giữa cộng đồng sinh viên, cũng như giúp sinh viên hiểu rõ tính chất ngành học, thêm yêu trường yêu ngành.
Giới thiệu ngành Quy hoạch

THÔNG TIN CHUNG

Subscribe to QUY HOACH