Skip to main content
x

Kiểm định online chương trình đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị (khoa Kỹ thuật công trình) theo bộ tiêu chuẩn FIBAA

Trong các ngày 25, 27, 28/05/2021, ngành Quy hoạch vùng và đô thị - Khoa Kỹ thuật công trình tham gia các phiên đối ứng Kiểm định online chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn FIBAA.

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) là một tổ chức đảm bảo chất lượng, được công nhận theo tiêu chuẩn của Hội đồng công nhận Đức. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng đào tạo thuộc trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, FIBAA hỗ trợ kiểm định, đánh giá và phát triển các tổ chức, chương trình giáo dục trên thế giới, thúc đẩy chất lượng và tính minh bạch trong giáo dục học thuật. Do có yêu cầu cao về các tiêu chí kiểm định như: thiết kế chương trình, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, tính quốc tế, tính ứng dụng thực tiễn, chất lượng người học, chất lượng giảng viên... nên kiểm định FIBAA là một trong những chứng nhận tốt nhất và được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Ngành quy hoạch vùng và đô thị (Khoa Kỹ thuật công trình) tham gia Kiểm định chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn FIBAA nhằm khẳng định tính đúng đắn trong định hướng quốc tế hóa và không ngừng nâng cao chất lượng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Kỹ thuật công trình và ngành Quy hoạch vùng và đô thị.

1

Chương trình đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị tham khảo tại đây : https://civil.tdtu.edu.vn/chi-tiet-nganh/2020/gioi-thieu-nganh-quy-hoach