Skip to main content
x

Hội thảo chuyên đề quy hoạch chung ngày 15/10/2021 Tính chất đô thị - từ ý tưởng đến thực tế

Người làm quy hoạch luôn trao dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết, có cái nhìn toàn cảnh hơn các vấn đề, thách thức xung quanh mình. Mọi kiến thức cần được chia sẻ để tất cả cùng thực hiện vì một mục tiêu lớn đem lại chất lượng sống tốt hơn cho người dân.
Phát triển một đô thị luôn có những thách thức mà người làm trong công tác quản lý và quy hoạch phải đối diện hàng ngày. Định hướng không hợp lý sẽ giảm sự phát triển đô thị. Xác định tính chất đô thị phù hợp và lựa chọn được các chức năng đô thị tương ứng là vô cùng quan trọng.
Trong thời kỳ chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức Hội thảo tại trường rất khó khăn, trong khi nhu cầu và tinh thần học tập của Sinh viên ngành luôn có.
Trên tinh thần ý nghĩa đó, hợp tác của Khoa Kỹ thuật công trình, Bộ môn Quy hoạch và Viện kiến trúc Quốc gia – Trung tâm Kiến trúc miền Nam, đồng tổ chức buổi hội thảo online chuyên đề Quy hoạch chung “ Tính chất đô thị từ ý tưởng đến thực tế” trên nền tảng google meet của trường Đại học Tôn Đức Thắng, ngày 15/10/2021. Diễn giả trình bày là Cô Huỳnh Nguyễn Tú Nhi, người luôn đồng hành cùng Bộ môn Quy hoạch đào tạo các thế hệ sinh viên ngành Quy hoạch vùng và đô thị.
Buổi hội thảo có nội dung chính, một là những cơ sở lý thuyết, quy trình thực hiện một đồ án quy hoạch chung và hai là kinh nghiệm thực tế từ đồ án Quy hoạch chung các đô thị Hồ Tràm, Đất Đỏ, Tân Biên, Bà Rịa.
Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

1

2
 

4

4