Skip to main content
x

Nguồn lực

Khoa có 3 nhóm nghiên cứu:

Khoa có 1 phòng thí nghiệm hiện đại:
•    Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng.   
Sự kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu và giảng dạy đã giúp Khoa chúng tôi điều chỉnh chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy luôn cập nhật và có chất lượng cao. Các chương trình giảng dạy và nghiên cứu luôn bám sát với thực tế về xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường, quy hoạch đô thị và kiến trúc ở trong và ngoài nước.
Các chương trình đào tạo hiện tại được tham khảo từ các trường top-100 của thế giới. Việc đổi mới đồng bộ qui trình đào tạo, chương trình đào tạo cùng với việc thay đổi cơ chế tuyển dụng nhân sự, đã giúp đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa có điều kiện làm việc và trao đổi kinh nghiệm với các nhà khoa học đầu ngành từ các nước có nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới. 
Với việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả tại Khoa, các hoạt động nghiên cứu, tổ chức hội nghị quốc tế, làm chung đề tài khoa học, công bố khoa học, tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế trao đổi với các khóa ngắn/dài hạn đã và đang phát triển rất tích cực. Đây là môi trường lý tưởng cho sinh viên trong nước tiếp xúc, học tập và làm việc với sinh viên quốc tế từ nhiều nước trên thế giới, như: Đan Mạch, Thụy Điển, Bỉ, Đức, Pháp, UK, …