Skip to main content
x

Tổ chức

Được thành lập năm 1997, Khoa Kỹ thuật Công trình (KTCT) là một trong những khoa đầu tiên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Khoa có nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo theo 4 hướng chính:

(1) Xây dựng;

(2) Xây dựng Cầu đường;

(3) Quy hoạch đô thị;

(4) Kiến trúc.

ktct.
Cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa KTCT

Cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa là những người có chuyên môn giỏi, đã và đang tích cực tham gia các hoạt động giảng dạy gắn liền với nghiên cứu nhằm đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi của cuộc cách mạng khoa học 4.0. Theo chiều dài lịch sử của Đại học Tôn Đức Thắng, chất lượng, số lượng và uy tín của Khoa KTCT ngày một nâng cao.

Tags