Skip to main content
x

Sản phẩm

Công bố quốc tế:
Kết quả nghiên cứu khoa học của Khoa trong những năm gần đây đạt kết quả rất ấn tượng với hơn 100 bài báo ISI/Scopus. Nhiều công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí có chất lượng, với chỉ số ảnh hưởng (impact factor, IF) cao, ví dụ: “Analysis of uniaxial ratcheting behavior and cyclic mean stress relaxation of a duplex stainless steel”, được công bố trên tạp chí International Journal of Plasticity, IF = 6,358. 
Khoa đã tổ chức thành công 2 hội nghị quốc tế về ‘Phát triển bền vững trong xây dựng, kiến trúc và giao thông’, thu hút và được quan tâm bởi sự tham gia của nhiều nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước. Kỷ yếu của các Hội nghị này đã được đăng tải trên các hệ thống nhà xuất bản danh tiếng: Elsevier (Hà Lan), IoP (UK), IEEE (Hoa Kỳ), Springer (Đức).
Hoạt động công nghệ:
Từ năm 2012 đến nay, Khoa đã thực hiện 2 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, 4 đề tài nghiên cứu và hợp tác với các giáo sư nước ngoài, 3 đề tài nghiên cứu cấp thành phố gắn với ích lợi cộng đồng, ….
Các hoạt động khác:
Giảng viên của Khoa được mời làm phản biện cho các tạp chí khoa học danh tiếng như: Engineering Structures, International Journal of Fatigue, và Journal of Composites for Construction. Cán bộ giảng viên của Khoa cũng được mời tham gia Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh tại các trường đại học trong top-300 của thế giới.
Giảng viên và sinh viên của Khoa cũng đạt nhiều giải thưởng trong nghiên cứu khoa học ở các cấp bộ và thành phố. Đặc biệt, sinh viên của Khoa cũng tích cực tham gia và đạt giải nhất giải thưởng Loa Thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc về kiến trúc và xây dựng do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.