Skip to main content
x

Các sản phẩm nghiên cứu khoa học

Các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của khoa Kỹ thuật công trình (KTCT) đã đạt được những kết quả rất ấn tượng trong những năm gần đây:

 Về công bố quốc tế, khoa KTCT đã công bố hơn 300 bài báo ISI/Scopus trên các tạp chí khoa học uy tín và chất lượng. Nhiều công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng (impact factor, IF) cao, ví dụ bài báo: “Development of sustainable ultra-high-performance concrete containing ground granulated blast furnace slag and glass powder: Mix design investigation”, được công bố trên tạp chí Construction and Building Materials, IF = 7.4. Bên cạnh đó, các giảng viên khoa KTCT cũng thường xuyên tham gia các hội thảo quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu ISI/Scopus và đóng góp hơn 50 công trình với đa dạng các hình thức như bài báo, báo cáo hoặc trưng bày sản phẩm chuyển giao công nghệ. 

Khoa KTCT đã tổ chức thành công 03 hội nghị quốc tế về ‘Phát triển bền vững trong xây dựng, đô thị và giao thông’ vào các năm 2018, 2020 và 2022, thu hút được sự quan tâm và sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước. Kỷ yếu của các Hội nghị này đã được đăng tải trên các hệ thống nhà xuất bản danh tiếng: Elsevier (Hà Lan), IoP (UK), IEEE (Hoa Kỳ), Springer (Đức).

 Về các dự án/ đề tài nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, khoa KTCT đã thực hiện 07 đề tài nghiên cứu và hợp tác quốc tế với các giáo sư nước ngoài, 06 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia (Nafosted) và 08 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh/thành phố. Các đề tài đều hướng đến đáp ứng 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

 Bên cạnh đó, giảng viên của Khoa KTCT được mời làm phản biện cho các tạp chí khoa học danh tiếng như: Engineering Structures, International Journal of Fatigue, và Journal of Composites for Construction. Các cán bộ giảng viên của Khoa KTCT cũng được mời tham gia Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh tại các trường đại học trong top-300 của thế giới.

Không kém phần quan trọng là sinh viên của Khoa KTCT cũng đạt được nhiều giải thưởng trong NCKH ở các cấp bộ và thành phố như Euréka là giải thưởng cao quý dành cho những công trình NCKH, sáng tạo của sinh viên trên toàn quốc. Hơn thế nữa, sinh viên của Khoa KTCT cũng tích cực tham gia và đạt các giải thưởng cao dành cho sinh viên có đồ án tốt nghiệp xuất sắc của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) và giải thưởng Loa Thành do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.