Skip to main content
x
Nghiên cứu sinh Bhagat Suraj Kumar (quốc tịch Ấn Độ) bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, ngành Kỹ thuật xây dựng
Ngày 12/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Bhagat Suraj Kumar, ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201), với đề tài luận án: Dự đoán kim loại nặng trong đất ở vịnh sử dụng các mô hình máy tính tiên tiến: Ứng dụng cho kỹ thuật xây dựng (Bay’s soil heavy metal prediction using advanced computer-aided models: Application of assessment for construction engineering)
Nghiên cứu sinh Tiyasha (quốc tịch Ấn Độ) bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, ngành Kỹ thuật xây dựng
Ngày 12/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Tiyasha, ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201), với đề tài: Đánh giá chất lượng nước mặt sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để quản lý nước trong kỹ thuật bê tông (Evaluating surface water quality using artificial intelligence models for water management in concrete engineering),
Nghiên cứu sinh Babalola Olusola Emmanuel (quốc tịch Nigeria) ngành Kỹ thuật xây dựng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường
Ngày 05/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Babalola Olusola Emmanuel (Mã số NCS: 196204003), ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201), với đề tài luận án “Nghiên cứu khả năng chống cháy của bê-tông tái chế” (Fire resistance performance of recycled concrete)
Nghiên cứu sinh Ngô Thành Phong ngành Kỹ thuật xây dựng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường
Ngày 05/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Thành Phong (Mã số NCS: 196204002), ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201), với đề tài luận án “Nghiên cứu các đặc tính cơ học và độ bền của vật liệu đất kết hợp Geopolymer (Investigation on the mechanical characteristics and the durability of Geopolymer stabilised soil)”
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 28/08/2023)
Vào lúc 13h00 ngày 28/08/2023 tại phòng C010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng.
Hành trình đáng kinh ngạc của một sinh viên khởi nghiệp từ ý tưởng đến thành công
Nguyễn Chí Thanh – 1 chàng sinh viên trẻ với nhiều hoài bão trong cuộc sống, vượt qua nhiều thử thách và khó khăn để có thể trở thành một trong các start-up trẻ tuổi thành công mang lại nhiều giá trị cho chính bản thân và nhiều bài học cho nhiều bạn trẻ với mong muốn và niềm đam mê khởi nghiệp.
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 05/08/2023)
Vào lúc 8h30 ngày 05/08/2023 tại phòng C010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng.
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 05/08/2023)
Vào lúc 13h00 ngày 05/08/2023 tại phòng B010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng.
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 12/08/2023)
Vào lúc 13h00 ngày 12/08/2023 tại phòng C010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng.