Skip to main content
x
Thông báo về việc bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, Đồ án tổng hợp học kỳ 2/2020-2021, khoa Kỹ thuật công trình
Thông báo về việc bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, Đồ án tổng hợp học kỳ 2/2020-2021 ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng & đô thị, Kiến trúc
Khoa KTCT bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc tháng 3 - 2021
​​​​​​​Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc TDTU luôn là sự kiện được thày trò mong đợi. Những ý tưởng mới nào sẽ được đề xuất? Những giải pháp kỹ thuật nào sẽ được áp dụng? Những kỹ năng diễn họa nào sẽ gây ấn tượng mạnh nhất? Hội đồng có hỏi khó hay không? Sinh viên nào sẽ là thủ khoa? … Những điều đó khiến cho ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc luôn có không khí như ngảy hội.
Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp, Đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 1B, năm học 2019 - 2020
Tập sự nghề nghiệp, Đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 1B
Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp tháng 09/2019( chi tiết)
Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp tháng 09/2019( chi tiết)
Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 09/2019 (chi tiết)
Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 09/2019
Thông báo đóng học phí KLTN/ĐATN tháng 4/2019
Đóng học phí
Thông báo lịch gặp giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp HK1, năm học 2018 - 2019
lịch gặp giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp HK1, năm học 2018 - 2019
Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 4/2019
đồ án tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 4/2019
Subscribe to ĐATN