Skip to main content
x
Tham quan Kiến Trúc – Quy Hoạch 2022
Môn học Tham quan Kiến Trúc – Quy Hoạch nằm trong chương trình đào tạo của ngành Kiến trúc, với chủ đề của năm 2022 là công trình lưu trú, nghỉ dưỡng của Việt Nam, chọn khu vực Miền Tây Nam Bộ, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Tham quan công trường xây dựng học kỳ 2, năm học 2017 - 2018
Tham quan công trường xây dựng học kỳ 2, năm học 2017 - 2018
Subscribe to Tham quan