Skip to main content
x

Sinh viên quốc tế

Trao đổi sinh viên quốc tế là điểm mạnh của khoa Kỹ thuật công trình. Bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2014, mỗi năm có ít nhất từ 5 -6 nhóm sinh viên cùng các Giáo sư, Giảng viên từ các trường đối tác (Bỉ, Thuỵ Điển, Pháp, Hàn Quốc, Đức, Na Uy, Lào...) sang dậy và học cùng các sinh viên của khoa 1 học kỳ, hoặc làm chung đồ án trong 2 tuần. Các sinh viên Việt Nam học lực tốt, ý thức và thái độ tốt cũng được học bổng để qua Bỉ học từ 1 học kỳ đến 1 năm.            

Khoa đã có các sinh viên Lào sang theo học chương trình đại học ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng (bằng tiếng Việt), nay sẽ mở rộng ra các ngành khác.

Khoa đã xây dựng các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ học cả tiếng Việt và tiếng Anh cho ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng. Chương trình thạc sỹ Giao thông đô thị học 1.5 năm tại Việt Nam, 0.5 năm tại Bỉ - khi học xong sinh viên sẽ được cấp 2 bằng của Đại học Hasselt và Tôn Đức Thắng.

Khoa đã xây dựng các khoá ngắn hạn, các chương trình internship, hướng dẫn luận án ThS, TS theo từng giao đoạn (bằng tiếng Anh) tại khoa với các trường đối tác.