Skip to main content
x

Hợp tác nghiên cứu

Cùng với định hướng phát triển của trường, các giảng viên, các nhóm nghiên và các nghiên cứu viên trong khoa cũng hợp tác với các trường, các giảng viên và các nhóm nghiên cứu quốc tế từ các nước như Bỉ, Anh, Pháp, Ý,Hàn Quốc, Trung Quốc… để thực hiện các nghiên cứu về thích ứng biến đổi khí hậu, vật liệu, quy hoạch tích hợp…. Có rất nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí, các kỷ yếu hội thảo được xếp hạng theo scopus và ISI.