Skip to main content
x

Giới thiệu ngành Quy hoạch

THÔNG TIN CHUNG

    Ngành đào tạo (Major in)     : Quy hoạch vùng và đô thị (QHV&ĐT)
    Văn bằng (Degree)               : Kỹ sư
    Hình thức (Mode of study)    : Chính quy
    Mã trường                             : DTT
    Mã ngành                              : 7580105
    Đặc trưng ngành                   : Tích hợp - Hiệu quả
    Slogan                                   : Quy hoạch cho cuộc sống - Quy hoạch bằng đam mê

ĐIỂM NỔI BẬT

Ngành QHV&ĐT đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới xếp hạng các trường đại học nằm trong Top 100 trên thế giới. Với nội dung chương trình hiện đại, linh hoạt và chú trọng rèn luyện khả năng quy hoạch tích hợp, quản lý đô thị, thiết kế đô thị đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, các công ty và nhà nước trong dài hạn. 
Điểm khác biệt là hệ thống đồ án áp dụng giữa lý thuyết quy hoạch tích hợp và các kỹ năng thiết kế, được tổ chức theo mức độ tăng dần về độ khó, các chủ đề thay đổi theo các năm, phù hợp với xu hướng thế giới và điều kiện địa phương.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Theo dữ liệu thống kê, 100% sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để làm việc tại nhiều tổ chức khác nhau như các Viện nghiên cứu, trung tâm, các cơ quan quản lý ban ngành, các công ty tư vấn trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ liên quan đến đô thị, quy hoạch đô thị, thiết kê, phát triển đô thị, giao thông….

Đặc biệt, cơ hội nhận học lên cao hơn sau khi tốt nghiệp thông qua các chương trình liên kết với các quốc gia có kí kết như Bỉ, Taiwan…

LÝ DO HỌC NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ TẠI TÔN ĐỨC THẮNG

Quy hoạch vùng và đô thị cung cấp hệ thống lí luận toàn diện từ ứng dụng khoa học công nghệ, lập và tổ chức quy hoạch, quản lý đô thị cùng với quy hoạch sử dụng đất, thiết kế đô thị, quy hoạch giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng, di sản và bảo tồn, quản lý môi trường, quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng, luật lệ, phát triển kinh tế vùng, hoạch định và thực hiện chính sách. Những hệ thống lý luận và tích hợp này luôn được cập nhật, mang tính toàn cầu nhưng có sự điều chỉnh phù hợp theo điều kiện của Việt Nam.

Thế mạnh của ngành QHV&ĐT là hợp tác quốc tế sâu - rộng thông qua trao đổi sinh viên, các đồ án, các seminar, workshop với các sinh viên, giáo sư, chuyên gia nước ngoài để có cái nhìn quốc tế đa chiều, cập nhật các xu hướng mới, xác định ra những điểm mạnh/ yếu từ đó có những hướng phát triển riêng. 
Đặc biệt, ngành QHV&ĐT khuyến khích sinh viên tham gia các nghiên cứu khoa học tạo tiền đề cho sự say mê khoa học để làm nghiên cứu hoặc học lên cao hơn sau khi tốt nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM SINH VIÊN

Đặc điểm nhận dạng sinh viên Quy hoạch TDTU-IURP là tích cực và năng động. Sinh viên có nhiều sân chơi hữu ích liên quan đến giải trí và học tập do sinh viên tự quản lý. Hãy tham gia trang fanpage chính thức của ngành Quy hoạch vùng và đô thị để trở thành công dân toàn cầu https://www.facebook.com/IURP.TDTU/

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Truy cập đường link sau để tìm hiểu yêu cầu tuyển sinh: https://civil.tdtu.edu.vn/taxonomy/term/92 hay http://tuyensinh.tdtu.edu.vn/

Liên hệ: Ms. Quyên
Email: letoquyen@tdtu.edu.vn
Phone: +84(0)9037031090