Skip to main content
x
ss_img_03
ss_img_02
ss_img_01

Trang chủ

Tin tức

ĐATN, T9/2018
Thông báo nộp bài Đồ án tốt nghiệp đợt TN tháng 9/2018
Thông báo nộp bài Đồ án tốt nghiệp
Đánh giá cấp khoa đề tài giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018
Buổi nghiệm thu Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Khoa của sinh viên Khoa Kỹ thuật công trình đã được tổ chức lúc 13h00 ngày 10/07/2018, tại Phòng D.0306, trường Đại học Tôn Đức Thắng trong không khí trang trọng và nghiêm túc. Đây chính là thời điểm quan trọng để ghi nhận sự cố gắng và những ý tưởng sáng tạo của sinh viên trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu, đồng thời là cơ hội kiểm chứng những kiến thức và kỹ năng mà các bạn đã học được trong chương trình đào tạo.
Trải nghiệm làm sinh viên Khoa kỹ thuật công trình Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 30/06/2018, nhiều học sinh THPT đã trải nghiệm một ngày làm sinh viên Khoa kỹ thuật công trình tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với 4 lớp học

Trang Tin Tức

Sự kiện

Trang Sự kiện

5 bộ môn

Bộ môn cơ sở

Bộ môn cơ sở

Bộ môn xây dựng

Bộ môn xây dựng

Bộ môn cầu đường

Bộ môn cầu đường

Bộ môn quy hoạch

Bộ môn quy hoạch

Bộ môn kiến trúc

Bộ môn kiến trúc