Skip to main content
x
ss_img_03
ss_img_02
ss_img_01

Trang chủ

Tin tức

Trải nghiệm làm sinh viên Khoa kỹ thuật công trình Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày 30/06/2018, nhiều học sinh THPT đã trải nghiệm một ngày làm sinh viên Khoa kỹ thuật công trình tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với 4 lớp học đặc biệt tương thích với 4 ngành Khoa đang đào tạo, gồm: Kiến trúc; Qui hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
Thông báo lịch gặp giảng viên hướng dẫn Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt 3/2018

- Lịch gặp giảng viên hướng dẫn TSNN:

+ Ngành xây dựng: 15h00, thứ 3 ( 19/06/2018), phòng D0102

Trang Tin Tức

Sự kiện

Trang Sự kiện

5 bộ môn

Bộ môn cơ sở

Bộ môn cơ sở

Bộ môn xây dựng

Bộ môn xây dựng

Bộ môn cầu đường

Bộ môn cầu đường

Bộ môn quy hoạch

Bộ môn quy hoạch

Bộ môn kiến trúc

Bộ môn kiến trúc