Skip to main content
x
Cuộc thi tìm hiểu về mô phỏng cầu
Hơn 2 triệu người đã lao động trong 10 năm để xây dựng nên Akashi Kaikyo, một cầu treo kiểu kết c
Giao lưu với các kỹ sư và kiến trúc sư Dubai
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) là một trong những quốc gia trẻ nhất trên thế giới, nổ