Skip to main content
x
Khoa KTCT tổ chức Lễ phát động cuộc thi SPEC GO GREEN AWARDS 2018

Cuộc thi SPEC GO GREEN AWARDS đã diễn ra liên tục trong 4 năm qua dưới sự bảo trợ của Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam và Công ty 4 Oranges tài trợ, đã đư

Lễ tốt nghiệp
Thông báo đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tháng 9/2018

LỄ TỐT NGHIỆP : 28/09/2018 (Chính thức)

1. Thời gian đăng ký: 17/09/2018 - 21/09/2018

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm & khen thưởng sv trong đồ án thiết kế showroom ô tô”

Ngày 31/08/2018 tại Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm & khen thưởng SV trong đồ án thiết kế Showroom Ô tô”,

Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 4/2019

                                          KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

ĐATN, T9/2018
Thông báo nộp bài Đồ án tốt nghiệp đợt TN tháng 9/2018

Thông báo nộp bài Đồ án tốt nghiệp đợt TN tháng 9/2018

I.Ngành xây dựng:

1. Thời gian nộp bài: