Skip to main content
x
Trải nghiệm làm sinh viên Khoa kỹ thuật công trình Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 30/06/2018, nhiều học sinh THPT đã trải nghiệm một ngày làm sinh viên Khoa kỹ thuật công trình tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với 4 lớp học

Thông báo lịch gặp giảng viên hướng dẫn Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt 3/2018

- Lịch gặp giảng viên hướng dẫn TSNN:

+ Ngành xây dựng: 15h00, thứ 3 ( 19/06/2018), phòng D0102

SINH VIÊN LỚP CHẤT LƯỢNG CAO THỰC TẬP VÀ TRẢI NGHIỆM TẠI THÀNH PHỐ BIỂN NHA TRANG

Mình là sinh viên lớp chất lượng cao khóa 2015 ngành Kỹ thuật xây dựng.

Tham quan công trường xây dựng học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

                                                           KẾ HOẠCH

Kế hoạch về cảnh báo và xử lý học vụ sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo, sinh viên nghỉ học tạm thời quá thời hạn và sinh viên vi phạm quy định về học phí đợt tháng 5/2018 (hệ LT. VB2, VHVL)

        Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên thông ban hành kèm quyết định số 99/TĐT-QĐ-TC ngày 02/3/200

cover
KHÓA THIẾT KẾ NGẮN HẠN  VỚI GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HAWAII, HOA KỲ

Với chủ đề “Workshop On Tropical Housing In Vietnam 2018”, Bộ môn Kiến Trúc, Khoa KTCT đã tổ chức Khoá học thiết kế ngắn hạn từ ngày 17/5 - 19/5/20

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp (TTTN) đợt 3 năm học 2017 - 2018

                                          KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP 

cover
ĐỒ ÁN QUỐC TẾ - CỦ CHI STUDIO 2018

Đồ án quốc tế - Củ Chi Studio 2018 được tổ chức từ tháng 01/ 2018 đến giữa tháng 6/2018, dành cho sinh viên Trường đại học Hasselt - UH (Vương qu