Skip to main content
x

Lịch bảo vệ Tiểu luận tổng quan/Chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, Khoa Kỹ thuật công trình, ĐH Tôn Đức Thắng

Từ ngày 9/11/2021 đến ngày 13/11/2021, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức họp các tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề Tiến sĩ cho 05 Nghiên cứu sinh (trong nước và quốc tế). Do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, Khoa tổ chức bảo vệ trực tuyến sử dụng google meet. Chi tiết  như sau: 
 

Nghiên cứu sinh

Hội đồng

Thành viên

Tên đề tài

Thời gian

Babalola Olusola Emmanuel

CĐTS 1

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu (CT)
PGS.TS. Bùi Quốc Bảo (UV-PB)

TS. Phan Tô Anh Vũ (UV-TK)

Mô hình dự đoán các đặc trưng cơ học của bê tông cốt liệu tái chế sau khi chịu nhiệt độ cao

13h00-14h30, Thứ 3, 09/11/2021

Link google meet: https://meet.google.com/hvx-ojqy-otc

 

Ngô Thanh Phong

TLTQ

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu (CT)
TS. Lê Đức Hiển (UV-PB)

TS. Nguyễn Tấn (UV-TK)

Tổng quan về chất kết dính Geopolymer và gia cố đất bằng vật liệu Geo-polymer trobay

14h35-16h05, Thứ 3, 09/11/2021

Link google meet: HĐ TLTQ NCS Ngô Thanh Phong

Tuesday, November 9 · 2:30 – 4:00pm

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/tfh-prdq-zhf

Or dial: ‪(US) +1 801-938-7648 PIN: ‪483 196 314#

Lê Hoài Bão

CĐTS 1

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu (CT)
TS. Trần Minh Tùng (UV-PB)

TS. Lê Đức Hiển (UV-TK)

Bê tông Geopolymer cốt liệu tái chế: từ thực nghiệm đến mô hình xác định cường độ chịu nén

16h10-17h40, Thứ 3, 09/11/2021

Link google meet: https://meet.google.com/ucf-qisp-obb

 

Tiyasha

CĐTS 1

PGS.TS. Đào Nguyên Khôi (CT)
TS. Lê Đức Hiển (UV-PB)

PGS.TS. Bùi Quốc Bảo (UV-TK)

Đánh giá chất lượng nước mặt trong sử dụng chế tạo bê tông: Phát triển mô hình thuật toán máy tính

13h30-15h00, Thứ 5, 11/11/2021

Link google meet: https://meet.google.com/mgw-zbxm-nad

Classcode: 855 132 040#

 

(To join the video meeting, click this link: https://meet.google.com/mgw-zbxm-nad

Otherwise, to join by phone, dial +1 570-701-4246 and enter this PIN: 855 132 040#)

Lê Hoài Bão

CĐTS 2

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu (CT)
TS. Trần Minh Tùng (UV-PB)

TS. Lê Đức Hiển (UV-TK)

Đánh giá cường độ bám dính với cốt thép và khả năng chịu nhiệt của bê

tông geopolymer cốt liệu tái chế

15h35-17h05, Thứ 5, 11/11/2021

Link google meet: https://meet.google.com/ucf-qisp-obb

 

Suraj Kumar Bhagat

CĐTS 1

PGS.TS. Đào Nguyên Khôi (CT)
TS. Lê Đức Hiển (UV-PB)

TS. Phan Tô Anh Vũ (UV-TK)

Dự đoán kim loại nặng trong đất của Vịnh bằng cách sử dụng các mô hình tiên tiến có sự hỗ trợ của máy tính: Ứng dụng đánh giá cho kỹ thuật xây dựng

13h30-15h00, Thứ 6, 12/11/2021

Link google meet: https://meet.google.com/hpd-cdtb-bhw

 

 

Tiyasha

CĐTS 2

PGS.TS. Đào Nguyên Khôi (CT)
TS. Lê Đức Hiển (UV-PB)

PGS.TS. Bùi Quốc Bảo (UV-TK)

Chức năng hóa dữ liệu viễn thám và dữ liệu tại chỗ để mô phỏng nước mặt sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo dựa trên cây lai trong quản lý nước sử dụng cho bê tông

13h30-15h00, Thứ 7, 13/11/2021

Link google meet: https://meet.google.com/mgw-zbxm-nad

Classcode: 855 132 040#

 

(To join the video meeting, click this link: https://meet.google.com/mgw-zbxm-nad

Otherwise, to join by phone, dial +1 570-701-4246 and enter this PIN: 855 132 040#)

Suraj Kumar Bhagat

CĐTS 2

PGS.TS. Đào Nguyên Khôi (CT)

TS. Lê Đức Hiển (UV-PB)

TS. Phan Tô Anh Vũ (UV-TK)

Dự báo kim loại nặng trầm tích tại các vịnh của Úc sử dụng các mô hình mới về trí tuệ nhân tạo lai: Ứng dụng đánh giá cho kỹ thuật xây dựng

15h05-16h35, Thứ 7, 13/11/2021

Link google meet: https://meet.google.com/wvz-ydkg-bjv