Skip to main content
x

Kế hoạch TSNN đợt 1B năm học 2019 - 2020

               KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1B NĂM 2020
Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2019-2020, Khoa Kỹ thuật công trình thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt tháng 9/2019 dành cho sinh viên hệ chính quy như sau:
1. Ngày 11/02/2020: Các ngành triển khai TSNN đến sinh viên đủ điều kiện
+ Ngành Kỹ thuật xây dựng: Sinh viên kiểm tra Email để thực hiện
+ Ngành Kiến trúc:Sinh viên kiểm tra Email để thực hiện
+ Ngành Kỹ thuật công trình giao thông: Sinh viên kiểm tra Email để thực hiện
+ Ngành Quy hoạch vùng & đô thị: Sinh viên kiểm tra Email để thực hiện

2. Ngày 17/01/2020: P. Đại học chuyển dữ liệu SV đủ điều kiện TSNN cho phòng Tài chính.
3. Ngày 04/02 - 06/02/2020: SV đóng học phí TSNN theo thông báo của phòng Tài chính. 
4. Ngày 11/02 -30/04/2020    SV thực hiện TSNN

5. Sinh viên đăng ký đề tài trên hệ thống: 11/02 - 15/02

Sinh viên truy cập HTTTSV ---> TSNN---> đọc hướng dẫn sử dụng để đăng ký đề tài và thực hiện quy trình trong đợt TSNN.
6. Ngày Từ 09h ngày 10/02 -  09h ngày 12/02/2020    
SV Đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 1
Đối tượng: SV tất cả các khoa - khóa 19 (tuyển sinh 2015) trở về sau hoặc SV khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước nợ Kỹ năng thực hành chuyên môn từ HK3/2017-2018.
7. Ngày 17/02-19/02/2020 (Dự kiến): SV đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 1 theo thông báo PTC.
Lưu ý: Tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn nằm trong học phí HK2/2019-2020. SV không đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK2/2019-2020 (bao gồm môn thay thế TN/ĐATN/KLTN/ĐATN & các môn học khác).
8. Ngày 23/3-25/3/2020: Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn TSNN (dự kiến ngày 24/02/2020 P. Đại học công bố lịch thi)

 

                                                                                                           KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH