Skip to main content
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 14/11/2020)

 

Vào lúc 13h30 ngày 14/11/2020 tại phòng B106,Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

Danh sách Học viên bảo vệ:

 

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Tên đề tài

1

186004016

Phan Văn Sơn

30/06/1985

Nghiên cứu sử dụng cát biển khu vực tỉnh Bình Định chế tạo bê tông cho đường giao thông nông thôn 

2

186004020

Dương Minh Cường

06/11/1981

Nghiên cứu tổng quan các phương pháp sử dụng cát biển trong xây dựng

3

186004015

Nguyễn Anh Phương

20/06/1984

Một số đặc tính kỹ thuật của bê tông có sử dụng cốt liệu từ bê tông cũ

4

186004030

Phạm Văn Thực

20/06/1994

Nghiên cứu ứng xử của bê tông tái chế có gia cường sợi bazan (basalt fiber) khi chịu nén

5

186004012

Nguyễn Mạnh Hoàng

24/11/1975

Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu đất đào gia cố xi măng kết hợp tro bay

6

186004010

Nguyễn Quốc Dũng

08/10/1970

Chẩn đoán hư hỏng kết cấu khung phẳng sử dụng phương pháp cập nhật mô hình dựa trên giải thuật tối ưu dạy-học

1