Skip to main content
x

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt tháng 9/ 2019

KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2019

(Trích kế hoạch số 2246/KH-TĐT ngày 12/8/2019)

1. Từ 9h ngày 19/8 – 17h ngày 21/8/2019    

ĐĂNG KÝ TSNN: SV đăng nhập vào Hệ thống thông tin SV (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ Đăng ký môn học.
Đối tượng: 
- Tuyển sinh từ 2015 trở về trước: khoa Kỹ thuật công trình, 
- Lưu ý:  
 P. Đại học chỉ xét SV đủ điều kiện TSNN đối với SV có thực hiện việc đăng ký. SV không đăng ký TSNN đợt này sẽ đăng ký TSNN đợt sau. 
 Những SV đủ điều kiện nhưng không hoàn thành học phí TSNN sẽ không được tham gia TSNN, đồng thời học phí TSNN sẽ bị ghi nợ và không được dự thi HK1/2019-2020. SV phải đăng ký và đóng tiền để thực hiện lại TSNN trong đợt tiếp theo.
Khoa triển khai Quy định về hoạt động TSNN số 1098/2018/QĐ-TĐT ngày 25/6/2018.
2. 26/8/2019:    Dựa vào danh sách SV có đăng ký TSNN, P. Đại học công bố danh sách sơ bộ SV đủ điều kiện tham gia TSNN trên trang Hệ thống thông tin SV và chuyển dữ liệu cho Khoa. SV vào trên hệ thống thông tin SV -->mục thông báo --->Chủ đề --> tốt nghiệp. 
3. 27/8-30/8/2019: Khoa phản hồi danh sách TSNN về phòng Đại học 
- SV Thắc mắc, khiếu nại TSNN  trên trang hệ thống thông tin SV chọn phân hệ nộp đơn trực tuyến -->  nộp các loại đơn khác -->xem xét kết qủa xét TSNN 
4. 09/9/2019: P. Đại học công bố danh sách chính thức SV đủ điều kiện tham gia TSNN trên trang trên trang Hệ thống thông tin SV và chuyển dữ liệu SV cho Khoa.
SV xem danh sách trên trang hệ thống thông tin SV --> mục thông báo -->Chủ đề -->tốt nghiệp.
5. 09/9 -20/9/2019: Khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV TSNN
6. 11/9 - 13/9/2019: SV đóng học phí TSNN theo thông báo của phòng Tài chính. 
7. 15/9 -22/12/2019: SV thực hiện TSNN
Ngày 23/9 – 01/12/2019: Khoa Kỹ thuật công trình, Ngoại ngữ, Toán – Thống kê, Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học thể thao.
8. Từ 09h ngày 14/10 - 09h ngày 16/10/2019: Đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 12/2019 (SV đóng tiền từ ngày 28/10-31/10/2019 theo thông báo phòng Tài chính). 
Đối tượng: SV tất cả các khoa - khóa 19 (tuyển sinh 2015) trở về sau hoặc SV khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước nợ Kỹ năng thực hành chuyên môn từ HK3/2017-2018.
9. 28/10 -31/10/2019: SV đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt tháng 12/2019 theo thông báo của phòng Tài chính
Lưu ý: Tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn nằm trong học phí HK1/2019-2020. SV đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn phải đóng tiền thi Kỹ năng thực hành chuyên môn, nếu không hoàn tất học phí, SV sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK1/2019-2020 (bao gồm môn thay thế tốt nghiệp & các môn học khác).
10. 02/12 -06/12/2019: Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn TSNN (dự kiến ngày 11/11/2019 P. Đại học công bố lịch thi)
11. 09/12-10/12/2019: SV khóa tuyển sinh 2014 trở về trước đang TSNN, có điểm đạt KNTHCM từ HK3/2017-2018, nộp đơn chuyển điểm tại VP tư vấn và hỗ trợ (Phòng E0001)
 

Tags