Skip to main content
x

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp (TTTN) đợt 3 năm học 2017 - 2018

                                          KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP 
                                               Học kỳ 3, năm học 2017 - 2018

1. 25/05- 31/05/2018: 

- Sinh viên (SV) đăng ký Tập sự nghề nghiệp (TSNN) trên trang Hệ thống thông tin
sinh viên website (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ nộp đơn trực tuyến.

- Lưu ý:

+ P. Đại học chỉ xét SV đủ điều kiện TSNN đối với SV có thực hiện việc đăng ký. SV không đăng ký TSNN đợt này sẽ đăng ký TSNN đợt sau.
+ Những SV đủ điều kiện nhưng không hoàn thành học phí TSNN sẽ không được tham gia TSNN và không đủ điều kiện dự thi tất cả các môn học trong HK hè ( 17 – 18), đồng thời học phí TSNN sẽ bị ghi nợ sang học kỳ sau. SV phải đăng ký và đóng tiền để thực hiện lại TSNN trong đợt tiếp theo.

2. 15/06/2018:

- Dựa vào danh sách SV có đăng ký TSNN, P. Đại học công bố danh sách SV đủ điều
kiện tham gia TSNN trên website P. Đại học 

3. 19/06/2018:    Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn

4. 19/06/2018 – 30/06/2018:    Sinh viên đăng ký đề tài & nơi TSNN tại VPK (D005)

5. 19/06 - 25/8/2018:    Sinh viên thực hiện TSNN.    

6. 28/06 - 04/07/2018: 

- SV đóng tiền TSNN tại P. Tài chính.

- Lưu ý: Học phí TSNN nằm trong học phí HK2/2017-2018, SV nợ học phí TSNN
sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK2/2017-2018 (bao gồm học phần
TSNN & các môn học khác).

7. 20/8 - 25/8/2018:

- SV thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.

- Lưu ý:

Điểm tổng kết học phần TSNN được xem là đạt khi điểm Kỹ năng thực hành
chuyên môn và điểm đánh giá TSNN đều phải ≥ 5,0. Trường hợp có 01 trong 02
(Điểm Kỹ năng thực hành chuyên môn hoặc Điểm đánh giá TSNN) < 5,00 thì
điểm tổng kết học phần TSNN sẽ được ghi nhận điểm K (điểm chưa hoàn tất).
Sinh viên chưa hoàn tất học phần TSNN sẽ phải đăng ký cả học phần (TSNN
và Kỹ năng thực hành chuyên môn).
 

Tags